Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Baartmans, J., Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen. Geschriften van Noord-Nederlandse patriotten in de Oostenrijkse Nederlanden 1787-1892. [Plaats] 2001.
Baert, J., Jan Kops, pionier van Hollands landbouw. 's-Gravenhage, 1943.
Banga, J.W., Geschiedenis van de geneeskunde en van hare beoefenaren in Nederland. Schiedam, 1975. Fotomechanisch herdruk.
Bankwezen, een geschiedenis en bronnenoverzicht. Amsterdam, 1992.
Bannier, G.W., Grondwetten van Nederland. Teksten der achtereenvolgende staatsregelingen en grondwetten sedert 1795, met verschillende andere staatsstukken, historische toelichtingen en eenige tabellen. Zwolle, 1936.
Barjesteh van Waalwijk van Doorn, L.A.F. en F.J. van Rooijen, Tussen vrijheidsboom en oranjewimpel. Bijdragen tot de geschiedenis van de periode 1795-1813. Rotterdam, 1995.
Bas, F. de en J. de T'Serclaes de Wommersom, La campagne de 1815 aux Pays-Bas. d'après les rapports officiels néerlandais. Brussel, 1808-1809. 4 delen.
Bataafsch comptoir almanak voor het jaar [1797-1803].
Bataafsche Almanak of belangryk zakboekje voor het schrikkeljaar 1804. [Wed. De Groot en Zn.]. Den Haag.
Bataafsche Almanak, of belangryk zakboekje voor het jaar 1805. Den Haag [Belinfante].
Bataafsche Courant/Staatscourant, september 1805-1806.
Batbedat, J. Voorwoord., État général des inventaires des archives diplomatiques. Paris, 1987. Salle des inventaires AN nr. ORS/2(1).
Bauer, K.F., Der Französche Einflusz auf die Batavische und die Helvetische Verfassung des Jahres 1798. Nürnberg, 1962.
Bauwens, E.C.G., Het Nationaal Gerechtshof 1802-1811. Amsterdam, 1997.
Bax, W.F., "De medailles voor dapperheid van Lodewijk Napoleon" in Jaarboek voor Munt- en Penningkunde XLIII (1956) p. 81-91.
Beaufort, H.L.T. de, Gijsbert Karel van Hogendorp. Rotterdam/Antwerpen, 1948.
Beaujon, A., Overzicht van de geschiedenis van de Nederlandsche zeevisscherijen. Leiden, 1885.
Beek, M. van der en A.A.J. Scheffers (red.), De muntslag ten tijde van koning Willem I. Ontwerp en productie van de Nederlandse munten 1814-1839. Utrecht, 1997.
Beek, M.L.F. van der en A.A.J. Scheffers, Gedrukte muntplakkaten uit de Bataafse tijd. dl. 1 Landelijke en provinciale overheden. Utrecht, 2003.
Beelaerts van Blokland, M.A., "Adelsbeleid en adelsrecht vóór 1813" in: De Hoge Raad van Adel. Geschiedenis en werkzaamheden ('s-Gravenhage, 1966) 1-54.