Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
C.F. Sirtema van Grovestins, Gedenkschriften van den graaf Van der Duyn van Maasdam en van den baron Van der Capellen. Uit het Frans. Amsterdam, 1853.
Cahen, G., A. Labat en G. Vilar, État sommaire des versements faits aux Archives Nationales par les ministères et les administrations qui en dépendent (série F), Table alphabétique. Parijs, 1972.
Camijn, A.J.W., Een eeuw vol bedrijvigheid. De industrialisatie van Nederland, 1814-1914. Utrecht, 1987.
Caraman, G. de, Quelques mots sur les affaires de Hollande an 1810. PArijs, 1856.
Carr, Sir John, A tour through Holland --- in the summer and autumn of 1806. Londen/Philadelphia, 1807.
Castelot, A., Talleyrand ou le cynisme. [zonder plaats, 1980, 1997].
Catalogue des manuscrits conservés aux Archives Nationales. Parijs, 1892.
Cate, J.A. ten, Inventaris der bestuursarchieven van de Departementen Bataafs Brabant, de Dommel, Hollands Brabant en van de Monden van de Rijn, alsmede van het arrondissement Breda van het Departement der Twee Nethen, 1795-1814. 's-Hertogenbosch, 1975. Inventarisreeks no. 14.
Caumont la Force, Marquis de, L' architrésorier Lebrun, gouverneur de la Hollande (1810-1813). Parijs, 1907.
Cerutti, F.F.X., "Het ontwerp Burgerlijk Wetboek van Joannes van der Linden (1807) in: Opstellen over recht en rechtsgeschiedenis, aangeboden aan Prof. Mr. B.H.D. Hermesdorf. Deventer, 1965.
Charon-Bordas, J., Les archives des Assemblées nationales, 1787-1958. Répertoire numérique de la série C. Parijs, 1985.
Chatel de Brancion, L., Cambacérés, maître d' oeuvre de Napoléon. [Parijs], 2001
Chauleur, A., Bibliothèques et archives. Comment se documenter? Parijs, 1978.
Chevallier, J.-J., Histoire des institutions et des régimes politiques de la France, de 1789 à nos jours. Parijs, 1977.
Christiaans, P.A., "In dienst des konings; de hofhouding van koning Lodewijk Napoleon" in: L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en F.J. van Rooijen, Tussen vrijheidsboom en oranjewimpel. Bijdragen tot de geschiedenis van de periode 1795-1813 (Rotterdam, 1995) p. 511-534.
Christian, A., Débuts de l' imprimerie en France. L' Imprimerie Nationale. Paris, 1905
Chuquet, A., Ordres et apostilles de Napoléon (1799-1815). 2 dln. Parijs, 1911.
Clemens, Th., "Het vuur van de revolutie en de Rooms-katholieke kerk in de Noordelijke Nederlanden" in: De Achttiende Eeuw. Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw XXVIII (1996) p. 75-86.
Clercq, W. de, Woelige weken, november-december 1813. Amsterdam, 1988.
Clercq, W.A. de, Graan en reizen. Willem de Clercq in 1814. Amsterdam, 1995.