Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de Provisionele Representanten van het volk van Holland. 4 dln. Den Haag, 1795-1796.
Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering representeerende het volk van Nederland en van de Constitueerende Vergadering representeerende het Bataafsche Volk. 9 dln. Den Haag, 1796-1798. Digitaal raadpleegbaar: www.dagverhaal.nl
Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend Lichaam en Intermediair Wetgevend Lichaam des Bataafschen Volks. 13 dln. Den Haag, 1798-1801.
Dagverhaal nà Const. Verg.
Dahm, H., W. Engels en H. Schmitz, Rheinisch-Westfälische Quellen in französischen Archiven I: Quellen aus der Zeit der französischen Revolution und des ersten Kaiserreichs Frankreich unter besonderere Berücksichtigung des Roerdepartements". Veröffentichungen der staatlichen Archive des Landes Nordrhein-Westfalen, serie C, IV. Siegburg, 1978.
Dainville, F. de en J. Tulard, Atlas administratif de l' Empire français, d' après l'atlas rédigé par ordre du Duc de Feltre en 1812. Genève-Parijs, 1973.
Dainville-Barbiche, S. de, Archives du Cabinet de Louis Bonaparte roi de Hollande (1806-1810). Inventaire des articles AF IV 1719 à 1832. Paris, 1984.
Dainville-Barbiche, S. de, De la justice de la Nation à la justice de la République 1789-1940. Guide des fonds judiciaires conservés au Centre Historique des Archives Nationales. Paris, 2004.
Dainville-Barbiche, S. de, G. Le Moël en M. Pouliquen, Cabinet de Napoléon Ier et secrétairerie d' état impériale. Pièces ministérielles an VIII-1815. Inventaire des articles AF IV 1287 a 1589. Parijs, 1994.
Dainville-Barbiche, S. de, Salle des inventaires AN, nr. AF IV/04. Band: AF IV 1-1089 Index. Titelblad: Inventaire général de la série AF, sous-série AF IV (Secrétairerie d'État Impériale). Table alphabétique de Tome I, fascicule 1 (AF 1 à 1089b). Getypt, 1974.
Dainville-Barbiche, S. de, Table alphabétique du Tome I, fascicule 1 (AF IV 1 à 1089B) de l' Inventaire général de la série AF, Sous-Série AF IV (Secrétairerie d' État Impériale). Getypt. 1974. Raadpleegbaar in de inventariszaal van het CARAN in Parijs.
Damme, D. van, Armenzorg en de staat. Comparatief-historische studie van de origines van de moderne verzorgingsstaat in West-Europa (voornamelijk achttiende tot begin negentiende eeuw). Gent, 1990
Damsma, D., J.M.M. de Meere en L. Noordegraaf (ed.), Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw, supplement. Den Haag, 1979.
Daniel, J., La légion d' honneur. Histoire et organisation de l' ordre national. Parijs, [1948].
Dapperen, H.J.M. van, Vredegerecht in Den Haag: Vredekamer, bagatel, familieraad . Frans verleden en Haags heden in het Vredegerechtvan het vierde kanton van Den Haag tijdens de inlijving bij Frankrijk 1811-1813. Rotterdam, 1986.
De nieuwe princelyke Haagse almanak voor het jaar 1795.
Decreeten der Nationale Vergadering representeerende het Volk van Nederland
Decreten en besluiten van Zijne Majesteit de Koning van Holland van 9 juni 1806 tot 30 december 1807.
Deeters, W., Findbuch zu den Beständen Holländisches Departement Ostfriesland, Holländisch-französische Domänen-Administration, Französisches Departement Ost-Ems, Göttingen, 1983.
Deinse, A. van, De regtstoestand in Zeeland op het einde der vorige en bij den aanvang der tegenwoordige eeuw: de afschaffing van de oudere regtsinstellingen en invoering van de Fransche wetgeving. Amsterdam, 1863.