Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Faber, S., "Rechtspraak van het Hof van Cassatie te Parijs in Noord-Nederlandse strafzaken (1811-1813)" in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXXIX (1971) p. 575-600.
Faber, S., Criminaliteit in de negentiende eeuw. Hilversum, 1989.
Faber, S., Strafrechtspleging en criminaliteit te Amsterdam, 1680-1811. De nieuwe menslievendheid. Arnhem, 1983.
Fabre, M-A, J-C. Devos, A. Cambier en L. Garros, Inventaire des archives conservées au Service Historique de l'état-major de l'armée (Chateau de Vincennes) (Archives Modernes). 2e editie. Ateliers d'impressions de l'armée. 1954.
Farat, H., "À la découverte de Lavalette, directeur général des Postes impériales" in: Revue des Postes et Télécommunications de France (1963) p. 34-40.
Favier, J., Les archives nationales. État général des fonds. Tome II 1789-1940. Sous la direction de R. Mathieu. Parijs, 1978. Raadpleegbaar op de website van de Archives Nationales in Parijs als PDF en doorzoekbaar via de database ÉGÉRIE.
Favier, J., Les archives nationales. État général des fonds. Tome III, Marine et Outre-Mer. Parijs, 1980.
Favier, J., Les archives Nationales. État général des fonds. Tome IV, Fonds divers et additions aux tomes I, II et III. Sous la direction de R. Marquant. Parijs, 1980.
Feenstra, R., "Enkele opmerkingen over de invoering der Franse wetgeving in Nederland (1810-1813)" in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis XX (1952), p. 344-351
Feenstra, R., "Les villes des Pays-Bas septentrionaux. Histoire des institutions administratives et judiciaires" in: Recueil de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, VI (1954) p. 605-634.
Fehrmann, C.N., "Mr. Jacob Abraham Uitenhage de Mist (1749-1823)" in: Overijsselse portretten (Zwolle, 1958) p. xxxx
Fehrmann, C.N., Onze vloot in de Franse tijd, de admiraals de Winter en Verhuell. s-Gravenhage, 1969.
Feith, E., Bijdrage tot de geschiedenis der omwenteling van 1795 in de provincie Groningen. Groningen, 1870.
Fell, R., A tour through the Batavian Republic during the latter part of the year 1800. Londen, 1801.
Feyter, C.A. de, Industrial policy and shipbuilding, changing economic structures in the Low Countries 1600-1980. Rotterdam, 1982.
Fierro, A., A. Palluel-Guillard en J. Tulard, Histoire et dictionnaire du consulat et de l' Empire. Paijs, 1995.
Fijnaut, C., Opdat de macht een toevlucht zij? Een historische studie van het politieapparaat als een politieke instelling. Antwerpen-Arnhem, 1979.
Filarski, R. en G. Mom, Van transport naar mobiliteit. De transportrevolutie 1800-1900. Deel 1 1800-1900. Zutphen, 2008.
Filarski, R., Kanalen van de Koning-koopman. Goederenvervoer, binnenscheepvaart en kanalenbouw in Nederland en België in de eerste helft van de negentiende eeuw. Amsterdam, 1995.
Fischer, E.J., Fabriqueurs en fabrikanten. De Twentse katoennijverheid en de onderneming S.J. Spanjaard te Borne tussen circa 1800 en 1930. Utrecht, 1983.