Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Gabriëls, J., "Een militair op de troon? Koning Lodewijk Napoleon en de strijdkrachten" in: De Negentiende Eeuw 30 (2006) 3-4, Themanummer Het Koninkrijk Holland (1806-1810) 230-241
Gachot, E., Jourdan en Allemagne et Brune en Hollande. 1906.
Galdi, M., Quadro politico delle rivoluzioni delle Provincie Unite e della Repubblica batava e dello stato attuale di regno di Olanda. 2 dln. Milaan, 1809.
Gall, H.C., Bronnen van de Nederlandse codificatie: Personen- en familierecht 1798-1820. Leiden, 1980.
Gallet Guerne, D., Les sources de l'histoire littéraire aux Archives nationales. Parijs, 1961.
Garat, Jo., Mémoire sur la Hollande. Parijs, 1806.
Garnier, A. [anoniem verschenen], La cour de Hollande sous le règne de Louis Bonaparte par un auditeur. Parijs/Amsterdam, 1823.
Gaudin, Duc de Gaëte, Mémoires, souvenirs, opinions et écrits du duc de Gaëte, Parijs, 1862. Supplément aux Mémoires et souvenirs de M. Gaudin, duc de Gaëte. Oarijs, 1834.
Gazette nationale ou Le Moniteur Universel.
Gazette Royale de Hollande, 1807.
Gelder, J. de, Aardrijkskundige beschrijving van het Koningrijk Holland, ten geleide van een nieuwe aardrijkskundige kaart van dit rijk. Amsterdam, 1809.
Gennep, A. van, M.S. Asser, J. van der Linden en T.M.C. Asser, Het eerste ontwerp van een Nederlandsch wetboek van koophandel, zamengesteld op last van Koning Lodewijk Napoleon. Opnieuw uitgegeven met een voorrede van T.M.C. Asser. Amsterdam, 1866.
Gepriviligeerd naamregister der heeren kooplieden, bankiers, handeldrijvenden of negotianten, winkeliers en fabrijkanten 1818, 1819, 1821, 1825, 1835-36, 1837-38.
Géraudel, P., Inventaire des archives imprimées (partie antérieure à 1945): série AD+ à AD XVIII. Paris, 1958.
Gerretson, J.J., "De grote justicier Cornelis Felix van Maanen" in: A.J.M. Goedemans en G. Puchinger, Gerretson de strijdbare [uitgave de Telegraaf, nadere gegevens nazoeken] p. 73-78.
Gerwen, J.L.J.M. van (red.), Sparen van leven en schade. Een geschiedenis en een bronnenoverzicht van het Nederlandse verzekeringswezen. Amsterdam, 1988.
Gielis, M., "Besloten tijd, Boerenkrijg en Concordaat : kerk en religie tijdens de Franse periode" in: De Boerenkrijg (1798) in de Antwerpse en Limburgse Kempen en Noord-Brabant" p. 107-164.
Giezen, A.M. van der, De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland (1795-1806). Assen, 1937.
Gijsberti Hodenpijl, C.F., Napoleon in Nederland. Haarlem, 1904.
Gijswijt-Hofstra, M., Op zoek naar genezing. Medische geschiedenis van Nederland vanaf de zestiende eeuw. Amsterdam, 1996.