Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Haak, J., "Tentatives bataves de régler la question des droits seigneuriaux" in: Annales historiques de la Révolution Française 1967 p. ----
Hagen, J.W., "Het verzetten van de zaterdagse markten tijdens Lodewijk Napoleon. De moeizame doorvoering van een filosemitisch besluit in Brabant en de rest van de Mediene (1808-1809)" in: Studia Rosenthaliana XXIX (1995) p. 135-169.
Hallema, A. en J.A. Emmens, Het bier en zijn brouwers. De geschiedenis van onze oudste volksdrank. Amsterdam, zonder jaar.
Hamel, G.A. van, "Koning Lodewijk en het crimineele wetboek van 1809" in: Tijdschrift voor Strafrecht III (1899) p. ----
Hanoteau, J., Mémoires de la reine Hortense. 2 dln. Parijs, 1927.
Hanou, A., "Literaire en politieke vrijheidsstrijd 1780-1800: raakvlakken?" in: De Achttiende Eeuw. Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw XVIII (1996) p. 61-74
Harouel, J.-L.,, "L'attitude du Directoire envers les républiques soeurs" in: O. Moorman van Kappen en E.C. Coppens (red.)., De Bataafse omwenteling en het recht (1997) p. 35-53.
Hartmann, P.C., Pariser Archive, Bibliotheken und Dokumentationszentren zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Eine Einführung in Benützungspraxis und Bestände für Historiker, Polit[ik?]ologen und Journalisten. Dokumentation Wetseuropa I. München, 1976.
Hartog, J., De patriotten en Oranje van 1747-1787. Amsterdam, 1882.
Hartog, J., De spectatoriale geschriften van 1741-1800. Utrecht, 1872.
Hasselt, W.J.C. van, Verzameling van Nederlandse staatsregelingen en grondwetten. 17e druk, 1987.
Hattenhauer, C., "Het Koninkrijk Westfalen (1807-1813)" in: J. Hallebeek en A.J.B. Sirks, Nederland in Franse schaduw. Recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810) (Hilversum,2006) 271-296.
Hauterive, E. d' en J. Grassion, La police secrète du Premier Empire. Bulletins quotidiens adressés par Fouché à l' Empereur. Aantal delen. Deel III 1806-1807. latere jaren in een Nieuwe serie. Nazien.
Hauterive, E. d', Napoléon et sa police. Parijs, 1947.
Heeringa, K., Het archief van de Staten van Zeeland en hunne Gecommitteerde Raden 1574 (1578) - 1795 (1799). Middelburg, 1922.
Heezik, A. van, "Subsidiën of andere beneficiën uit de publieke schatkist. Subsidieverlening voor de waterstaatszorg in de negentiende en twintigste eeuw" in: Waterstaat XIX (1998) p. 63-74.
Heijden, H.A.M. van der, De kaart van Nederland in de Franse tijd 1795-1814. Alphen aan den Rijn/Leuven, 2000.
Heijden, W.G.M. van der, eindred. J.G.M. Sanders, Noord-Brabant in de negentiende eeuw. Een institutionele handleiding. 's-Hertogenbosch/Hilversum, 1993.
Heijs, M.A.G. en E.A.T.M. Schreuder, "Verandering en continuïteit: het beheer van de domeinen van Nassau na 1795" in: L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en F.J. van Rooijen (red.), Tussen vrijheidsboom en oranjewimpel. Bijdragen tot de geschiedenis van de periode 1795-1813 (Rotterdam, 1995), p. 309-315.
Hélin, E., "Relevé de documents pouvant intéresser l' histoire de la Belgique et plus spécialement le département de l' Ourthe conservés aux Archives nationales à Paris (série F)" in: Bulletin de la Commission Royale d' Histoire CXXIX (1963, p. XVIII-XXXII.