Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
J. Kuiper, Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798. Franeker, 2002.
Jansen, M., De industriële ontwikkeling in Nederland 1800-1850. Amsterdam, 1999.
Janssens, P., "Het lot van de Belgische adel in de revolutiejaren 1789-1799" in: De Achttiende Eeuw. Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw XXVIII (1996) p. 103-118.
Jessenne, J-P., Histoire de la France: Révolution et Empire 1783-1815. Parijs, 1993.
Jeurgens, Ch. en P.M.M. Klep, Informatieprocessen van de Bataafs-Franse overheid 1795-1813. Den Haag, 1995.
Jochems, G.M., Inventaris der archieven van het Fonds van Koning Lodewijk Napoleon, 1809-1973. 1984.
Joly, B., Etat des inventaires des archives départementales, communales et hospitalières au 1er janvier 1983 I-II. AN, Parijs, 1984.
Jong, J.A.B.M. de, Hendrik Hoogers. Patriot en kunstenaar, 1747-1814. Nijmegen, 1969.
Jong, O.J. de, "Grondwet en kerken" in: J. de Bruijn (red.), Geen heersende kerk, geen heersende staat. De verhouding tussen kerken en staat 1796-1996 (Den Haag, 1996) p. 7-23.
Jong, O.J. de, "Uitkeringen aan kerken" in: J. de Bruijn (red.), Geen heersende kerk, geen heersende staat (1998) p. 203-249.
Jong, Th.P.M. de, De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied (1780-1830). Assen, 1966.
Jonge, J.C. de, Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Franeker, 1993-1997.
Jonge, J.C. de, Hendrik van Wijn als geleerde en staatsman geschetst. 's-Gravenhage/Amsterdam, 1932
Jonge, J.K.J. de, Documens politiques sur les révolutions de 1787 et 1795. Den Haag, 1857.
Jonker, J., Merchants, bankers, middlemen. The Amsterdam money market during the first half of the 19th century. Amsterdam, 1996.
Jonker, J.P.B., "Kassierspapier" in: J. Lucassen, ed., Gids van de papiergeldverzameling van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (Amsterdam, 1992) p. 107-120.
Joor, J., "De huid die niet mocht zweten. Het continentaal stelsel en de betekenis daarvan voor het Koninkrijk Holland'in: De Negentiende Eeuw 30 (2006) 3-4, Themanummer Het Koninkrijk Holland (1806-1810) p. 242-254.
Joor, J., De adelaar en het lam. Onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland en de Inlijving bij het Franse Keizerrijk (1806-1813). Amsterdam, 2000.
Joosting, J.G.C., De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente. Leiden, 1909.
Joosting, J.G.C., De archieven van den Etstoel en van de hem opgevolgde collegiën tot 1811. Leiden, 1906.