Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
M. Rowe, From reich to state. The Rhineland in the revolutionary age, 1780-1830. Cambridge, 2003.
Maaskamp, E., Voyage dans l' intérieur de la Hollande fait dans les années 1807-1810{?}. Amsterdam, 1813.
Maassen, H.A.J., Tussen commercieel en sociaal krediet. De ontwikkeling van de bank van lening in Nederland van lombard tot gemeentelijke kredietbank, 1260-1940. Hilversum, 1994
Maclean, J.D., "De koperindustrie in Nederland 1750-1850" in: Economisch en Sociaalhistorisch Jaarboek XLIII (1980) p. 39-63.
Maclean, J.D., "Gegevens over de Nederlandse en Belgische glasindustrie 1800-1850" in: Economisch en Sociaalhistorisch Jaarboek XLII (1979) p. 107-155.
Maclean, J.D., Geschiedenis van de gasverlichting in Nederland, 1809-1845. Zutphen, 1977.
Madelin, L., Napoleon Bonaparte. Een boeiende beschrijving van zijn leven en daden. Amsterdam/Brussel, 1964.
Magazijn van vaderlandschen landbouw. Deel I 1e stuk, 1803. Bij p. 214 tabel met Duingronden in Holland, aan particulieren behorend. Deel II, 1805. Deel III, [zonder omslag] Deel IV Deel V Deel VI,1e stuk. 1810.
Malsen, H. van, Geschiedenis van het makelaarsgilde te Amsterdam 1578-1933. Amsterdam, 1933.
Mandemakers, K., HBS en Gymnasium. Ontwikkeling, structuur, sociale achtergrond en schoolprestaties, Nederland, circa 1800-1968. Amsterdam, 1996.
Manen, I.J. van en K. Vermeulen, "Het lagere volk van Amsterdam in de strijd tussen patriotten en oranjegezinden, 1780-1800, 1" in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis XX (1980) p. 331-358.
Manger, J.B., Recherches sur les relations économiques de la France et de la Hollande pendant la Révolution Française. Parijs, 1923.
Margry, P.J., 'Uwer Excellentie Onderdanigen en Gehoorzamen Dienaar S. Dassevael' in: J. Margry, E.C van Heukelom en A.J.R.M. Linders. Zes eeuwen Rekenkamer: van Camere vander rekeninghen tot Algemene Rekenkamer: Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer ('s-Gravenhage, 1989) p. 185-205.
Margry, P.J., Teedere quaesties. Religieuze rituelen in conflict. Confrontaties tussen katholieken en protestanten rond de processiecultuur in 19e eeuws Nederland. Te verschijnen bij Verloren, Hilversum, in 2000.
Maris, A.J. en H.L. Driessen, Het archief van het Hof van Gelre en Zutphen (1543-1795), het Hof van Justitie (1795-1802) en het Departementaal Gerechtshof (1802-1811). Arnhem, 1973, 1978. 3 delen.
Marquant, R., Les archives Sieyès. Inventaire. AN. Parijs, 1970.
Martens van Sevenhoven, A.H., De justitieele colleges in de steden en op het platteland van Holland 1795-1811. Utrecht, 1912.
Martinien, A., Tableaux par corps et par bataillles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l' Empire (1805-1815). Parijs, 1890.
Mastrigt, C. van, "De Willemstadse torens als boodschappers van Napoleon" in: Ravelyn IV (1985) p. 9-12.
Meer, J.K.H. van der, Patriotten in Groningen 1780-1795. Assen, 1996.