Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Naber, J.W.A., ed., Correspondentie van de stadhouderlijke familie 1777-1795. Deel 1 1777-1793, deel 2 1793-1795. 's-Gravenhage, 1931.
Naber, J.W.A., ed., Correspondentie van de stadhouderlijke familie 1795-1820. Deel 3, 1795-1799. Deel 4, 1800-1807. Deel 5, 1807-1820. 's-Gravenhage, 1933-1936.
Naber, J.W.A., Overheersching en vrijwording. Geschiedenis van Nederland tijdens de inlijving bij Frankrijk juli 1810 - november 1813. Haarlem, 1913, derde herziene uitgave.
Nafziger, G.F., Historical Dictionary of the Napoleonic era. 2001.
Nanninga, J.G., Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen Handel, IV, 1765-1826, Eerste stuk, 's-Gravenhage, 1964.
Napoleon, Correspondence de Napoléon Ier, dl. XI-XXI over 1806-1810.
Napoleon, Inédits napoléoniens. Parijs, 1913.
Nierop, L. van, "Amsterdams scheepvaart in de Fransche Tijd" in: Jaarboek Amstelodamum XXI (1924) p. 119-139.
Nierop, L. van, "De honderd hoogst aangeslagenen te Amsterdam van 1813" in: Economisch Historisch Jaarboek XI (1923) p. 1-76.
Nierop, L. van, "Eene enquete in 1800. Eene bijdrage tot de economische geschiedenis der Bataafsche Republiek" in: De Gids LXXVII (1913) p. ---
Nieuwenhuijzen, H.J.W.A., "De ziekte van koning Lodewijk Napoleon, onzen 'lammen' koning" in: Tijdschrift voor Geneeskunde LXXXVI (1942) p. 1-6.
Nieuwenhuis, T., Keeshonden en prinsmannen. Durgerdam, Ransdorp en Holisloot. Drie Waterlandse dorpen in de Patriottentijd en de Bataafs-Franse tijd (1780-1813). Amsterdam, 1986.
Nievelt, C. van, Bronnen van de Nederlandse codificatie van het zee- en assurantierecht 1798-1822. Leiden, 1978.
Nipperdey, Th., Deutsche Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt und starker Staat. München, 1983.
Nispen, C.A.I.L. van, "Vorstelijke bezoeken aan Willemstad in de Franse tijd" in: Jaarboek Heemkundekring "Willemstad" IV (1994) p. 49-61.
Noordegraaf, L., "Armoede en bedeling. Enkele numerieke aspecten van de armenzorg in het zuidelijk deel van Holland in de Bataafse en Franse tijd" in: Holland IX (1977) p. 1-24.
Notulen van het Staatsbewind 1801-1805.
Nougaret, Chr., m.m.v. B. Galland, Les instruments de recherche dans les archives. Parijs, 1999.
Nusteling, H.P.H., "Kritische beschouwingen aangaande de Amsterdamse volkstellingen in de periode 1795-1859" in: Economisch en Sociaalhistorisch Jaarboek LV (1992) p. 189-236.
Nusteling, H.P.H., "Periods and caesurae in the demographic history of the Netherlands, 1600-1900" in: Economic and Social History in The Netherlands I (1989) p. 87-118.