Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
O. von Pivka, Dutch-Belgian troops of the napoleonic wars. Oxford, 1980. Reprint 2002.
Oderwald, J. (ed.), J. Boelen Jzn. : Het merkwaardige dagboek van een Nederlandsch zeeman, 1795-1860. 2 dln. Amsterdam, 1942.
Oerlemans, J.W., Autoriteit en vrijheid 1800-1914. Een cultuurhistorisch onderzoek naar de weerstanden tegen de industriële maatschappij. Utrecht, 1982.
Ontwerp van Constitutie voor het Bataafsche Volk door de Nationale Vergadering ter goed- of afkeuring aan hetzelve volk voorgedragen. Den Haag, 1797.
Oomens, C.A., Statistische onderzoekingen. De loop der bevolking van Nederland in de negentiende eeuw. 's-Gravenhage, 1989.
Oosterwijk, A.J., Koning van de koopvaart. Anthony van Hoboken (1756-1850). Rotterdam, 1983.
Otten, F.J.M., "Quellen zur Geschichte Ostfrieslands in den Jahren 1807 bis 1813 im Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Eine Übersicht" in: Emder Jahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands LXXIX (1999) p. 233-245.
Ouden, W.H. den, De ontknoping van de zilveren koorde. De geschiedenis van de rijkstraktementen in de Nederlandse Hervormde Kerk. Zoetermeer, 2004.
Ouden, W.H. den, Kerk onder patriottenbewind. Kerkelijke financiën en de Bataafse Republiek 1795-1801. Zoetermeer, 1994.
Overdijk, D.A.J., "Regeling en praktijk van het algemeen kiesrecht in Nederland in de jaren 1795-1798" in: O. Moorman van Kappen en E.C. Coppens (red.)., De Bataafse omwenteling en het recht (1997) p. 55-77.
Overmeer, P.C.H., De economische denkbeelden van Gijsbert Karel van Hogendorp, 1762-1834. Tilburg, 1982.
Ozinga, M.D., "De architecten van Lodewijk Napoleon als Koning van Holland" in: Oudheidkundig Jaarboek, 4e Serie XI (1942).