Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Paasman, J.A., "Nederlanders in dienst van het leger van Napoleon" in: IJsselakademie IX (1986) p. 14-21.
Palluel, A., Dictionnaire de l' Empereur. 1969.
Palmer, A., An encyclopaedia of Napoleon's Europe. 1984.
Palmer, R.R., The age of democratic revolution. Volume I, The challenge, Volume II, The struggle. Princeton, 1974.
Parker, G., The military revolution. Military innovation and the rise of the West, 1500-1800. Cambridge, 1988.
Pater, J.C.H. de, De familie Falck in den patriottentijd en de reis van Anton Reinhard Falck uit het bezette gebied van Holland naar Frankrijk in het jaar 1795. Amsterdam, 1943.
Pennings, L.J.A., Inventaris van de archieven van de intendance van het koninklijk paleis en domein Het Loo 1806-1971 (1975). Den Haag, 1998.
Perrot, J-C., L'âge d'or de la statistique régionale française (an IV-1804). Parijs, 1977.
Perrot, J.C., "L' age d'or de la statistique régionale (an IV-1804)" in: Annales Historiques de la Révolution Française LVIII/2 (1976), p. 181-214.
Persman, J.R., Archieven van de gewestelijke besturen in Noord-Holland 1799-1802 en 1807-1810. Haarlem, 1977.
Persman, J.R., Inventaris van het archief van het Departementaal Bestuur van de Zuiderzee, 1811-1814. Haarlem, 1978.
Peteghem, P. van, "...d'Après le droit commun, qui régit la matière...". Les causes féodales en Europe après 1789" [Navragen waarin verschenen]
Petiteau, N.,Voies nouvelles pour l' histoire du Premier Empire. Colloque d' Avignon 9-10 mai 2000. Parijs, 2003.
Pétitions au Premier Consul et à l'Empereur (an VIII-1813). [AF IV 1454-1468]. Getypte index op persoonsnaam (microfiches). Raadpleegbaar in de inventariszaal van het CARAN in Parijs.
Petot, J., L' Administration des Ponts et Chaussées, 1958.
Pfeil, T., 'Tot redding van het vaderland'. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810. Amsterdam, 1998.
Pfeil, T.J.E.M., "Van thesaurier-generaal tot generale thesaurie" in: J.Th. de Smidt, R.H.J.M. Gradus e.a. (red.), Van tresorier tot thesaurier-generaal. Zes eeuwen financieel beleid in handen van een hoge Nederlandse ambtsdrager. Hilversum, 1996.
Pfeil, T.J.E.M., Op gelijke voet. De geschiedenis van de belastingdienst.[ Deventer], 2009.
Picard, E. en Tuetey, L., Correspondence inédite de Napoléon Ier conservée aux Archives de la Guerre. 5 delen. Parijs, 1912-1925.
Pijman, G.J., Bijdragen tot de voornaamste gebeurtenissen voorgevallen in de Republiek der Vereenigde Nederlanden 1778-1807. Utrecht, 1826.