Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Raad van State 450 jaar. 's-Gravenhage, 1981.
Raalte, E. van, "De Ministerraad onder Lodewijk Napoleon in 1807" in: Tijdschrift voor Geschiedenis LXIII (1950) p. 12-37.
Rambaud, M., Les sources de l' histoire de l'art aux Archives nationales.Parijs, 1955.
Reesse, J.J., De suikerhandel van Amsterdam, 1813-1894. Den Haag, 1911.
Reijen, P. van, red., Hef aan! Bataaf! Beschouwingen over muziek en muziekleven in Nederland omstreeks 1795. Alphen aan den Rijn, 1997.
Rem, P. en G. Sanders, Lodewijk Napoleon. Aan het hof van onze eerste koning, 1806-1810. Zutphen, 2006.
Rens, A., Het Regiment Huzaren Prins Alexander, De geschiedenis van het "Hofregiment"(1672-1994). Amsterdam, 1994.
Ribberink, A.E.M., "De overheid opent haar archieven 1766-1829" in: Scrinium et scriptura 1980 p. 440-451. Ook verschenen in Nederlands Archievenblad LXXXIV (1980).
Ribberink, A.E.M., "Departementen van Eredienst 1808-1870" in: Nederlands Archievenblad XCVII (1993) p. 297-306.
Ribberink, A.E.M., "Lebrun en de 'homines novi'" in: Nederlands Archievenblad XC (1986) p. 129-135.
Ribberink, A.E.M., "Overheid en eredienst rond 1813" in: Neveh Ya'kov 1982 p. 53-61.
Richtering, H., "Quellen des französischen Nationalarchivs zur Geschichte der Lande zwischen Rhein und Weser in napoleonischer Zeit" in: Westfälische Forschungendes Provinzialinstituts für Westfälische Landes- und Volkskunde XXIV (1972) p. 87-152.
Riemens, H., Het amortisatiesyndicaat. een studie over de staatsfinanciën onder Willem I. Amsterdam, 1935.
Rietbergen, P.J., Lodewijk Napoleon, Nederlands eerste koning 1806-1810. Amersfoort/Brugge, 2006
Rijckevorsel, L.A.C.A.M. van, "Drie Bosschenaren in Napoleons Garde d'Honneur: Bernard van Rijckevorsel, August van Lanschot en Pieter Vermeulen" in: Jaarboek Genealogie XXXIX (1985), p. 219-248.
Rijsbergen, B.A.M., "Giudici's ontwerp tot vergrooting der stadt Assen: een stedebouwkundig plan uit de tijd van Lodewijk Napoleon" in: Leidschrift Leiden IX (1993) p. 65-80.
Riley, J.C., International government finance and the Amsterdam capital market 1740-1815. Cambridge, 1980
Riley, J.C., Pieter Stadnitski and Dutch investment banking 1770-1815. Ann Arbor, 1986.
Ringoir, H., Hoofdofficieren der infanterie van 1568 tot 1813. 's-Gravenhage, 1981.
Ringoir, H., Nederlandse generaals van 1568 tot 1940. 's-Gravenhage, 1981.