Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Sabron, F., De oorlog van 1794-95 op het grondgebied van de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Breda, 1892. 2 dln.
Saint-Léger, A. de, Les mémoires statistiques des départements pendant le consulat, le directoire et l' empire. Besançon, 1919. Extrait du Bibliographie moderne 1918-1919, nos 1-3.
Sande, A. van de , "De ambtenaren in karikaturen en satire: beeldvorming in de negentiende en twintigste eeuw" in: P.J.A.N. Rietbergen (red.), Bureaucraten betrapt. Historische opstellen (Amersfoort, 2001) p. 217-XXX
Sanders, G., "Lodewijk Napoleon en de Orde van de Unie" in: Rem, P. en G. Sanders, Lodewijk Napoleon. Aan het hof van onze eerste koning, 1806-1810 (Zutphen, 2006) p. 47-61.
Sas, N.C.F. van en H. te Velde (red.), De eeuw van de Grondwet. Grondwet en politiek in Nederland, 1798-1917.
Sas, N.C.F. van, "Scenario's voor een onvoltooide revolutie, 1795-1798" in: Bijdragen en Mededelingen voor de Geschiedenis der Nederlanden CIV (1989) p. 622-637.
Sas, N.C.F. van, "The Patriot Revolution: new perspectives" in: JAcob en Mijnhardt (red.), The Dutch Republic (1992) p. 91-119.
Sas, N.C.F. van, "Tweedracht overal: het patriottisme en de uitvinding van de moderne politiek" in: Bots en Mijnhardt (red.), Droom van de Revolutie (1988) p. 18-31.
Sas, N.C.F. van, "Vaderlandsliefde, nationalisme en vaderlands gevoel in Nederland, 1770-1813" in: Tijdschrift voor Geschiedenis CII (1989) p. 471-495.
Sas, N.C.F. van, Talen van het vaderland. Over patriottisme en nationalisme. Amsterdam, 1996.
Sasse van Ysselt, A.F.O. van, Autobiographie van J.F.R. van Hooff. Bijdragen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant 1918 no. 1. 's-Hertogenbosch, 1918.
Sautel, G. en J-L. Harouel, Histoire des institutions publiques depuis la Révolution française. Parijs, 1997.
Sautijn Kluit, W.P., Het Continentaal Stelsel. Z.pl., 1863.
Savant, J., Les préfects de Napoléon. Parijs, 1958.
Savornin Lohman, B.C. de, De bestuursinrichting van gewest, stad en platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek. Utrecht, 1910.
Schaik, P. van, Christiaan Brunings 1736 - 1805. Waterstaat in opkomst. Zutphen, 1984.
Schama, S., "The exigencies of war and the politics of taxation in The Netherlands 1795-1810" in: J.M. van Winter (ed.), War and economic development (Cambridge, 1975) p. ...
Schama, S., Citizens. A chronicle of the French revolution. Londen, 1989.
Schama, S., Patriots and liberators. Revolution in the Netherlands 1780-1813. New York, 1977.
Scheffer, A., "Het Hollands kadaster" in: Nederlands Archievenblad 82 (1978) 24-40