Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Ubachs, P.J.H., "Bibliografie voor de Franse Tijd in de beide Limburgen" in: Publications de la Société Archéologique de Limbourg LXXX (1994) p. 187-210.
Ubachs, P.J.H., "Chronologie van de Franse tijd in de Limburgse Maasstreken" in: Publications de la Société Archéologique de Limbourg LXXX (1994) p. 211-219.
Ubachs, P.J.H., "De Franse tijd in de Limburgse Maasstreken" in: Publications de la Société Archéologique de Limbourg LXXX (1994) p. 6-115.
Uitterhoeve, W. Cornelis Kraijenhoff 1758-1840. Een loopbaan onder vijf regeervormen. Nijmegen, 2009.
Ummels, H., "Koning Lodewijk en zijn stedebouwlundige plannen voor Apeldoorn" in: Nieuwsbulletin Felua VII (1992) p. 53-57.
Unger, W.S., De archieven der gewestelijke besturen van Zeeland, 1799-1810.