Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Vaissière, P. de, revu par J. Charon-Bordas, Versement de la Chambre des députés de 1920. Papiers des assemblées de l' époque révolutionnaire et sessions (dossiers des séances) pour la période 1814-1870. Répertoire numéroté détaillé MS, 1820 en 1975-1980. Raadpleegbaar in de inventariszaal van het CARAN in Parijs.
Veer, P. van 't, Daendels, maarschalk van Holland.Bussum, 1983.
Velden, H. van der, "Overvloed en schaarste. De verspreiding van geneeskundige hulp in Nederland in de negentiende eeuw" in: Gewina XIX (1996) p. 210-230.
Velema, W., "1795 en de geschiedenis van het Nederlands Republikanisme" in: De Achttiende Eeuw. Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw XVIII (1996) p. 29-38.
Velema, W.R.E., "Post-revisionistische perspectieven. De Franse Revolutie als transformatie van de politieke cultuur?" in: Theoretische Geschiedenis XVI (1989) p. 75-96.
Ven, G.P. van de, "Lodewijk Napoleon en de waterstaat" in: J. Hallebeek en A.J.B. Sirks, Nederland in Franse schaduw. Recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810) (Hilversum,2006) 125-146.
Venohr, W., Napoleon in Deutschland. Tyrann und Reformator. Erlangen/Bonn/Wien, 1991.
Verberne, L.G.J., "Gijsbert Karel van Hogendorp en zijn 'verklaring aan het Staatsbewind' 1801" in: Bijdragen voor Nederlandsche Geschiedenis (1950) p. 31-62.
Verberne, L.G.J., Het sociale en economische motief in de Bataafsche Tijd. Tilburg, 1947.
Verburg, M.E., Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel I, 1798-1898. Den Haag, 1994.
Verdier, Ph. du, États dépendants [AF IV 1707-1718]. Inventaire analytique. Getypt. Raadpleegbaar in de inventariszaal van het CARAN in Parijs.
Verdier, Ph. du, J. Favier et R. Mathieu, Inventaire général de la série AF. Sous-série AF IV (Secrétairerie d'État impériale) t. I, fac. 1 (AF IV 1 à 1089B). Paris, 1968. Hierin: "Rép. num. des arrêtés consulaires et décrets impériaux, des minutes des lettres du Premier Consul, puis de l' Empereur (AF IV 1 à 908), des procès-verbaux des séances des Consuls, des livrets des actes du gouvernement et décrets de l'Empereur, des actes du Corps législatif (AF IV 911 à 924), des messages des asemblées législatives et lois approuvées par elles (AF IV 991 à 1009B); rép. num. détaillé des dictées de l'Empereur (AF IV 909 et 910), des feuilles de travail (AF IV 925 à 990), des rapports des conseillers d' État en mission dans les divisions militaires (AF IV 1010 à 1041), de rapports ministériels (AF 1042 à 1089B).
Verdier, Ph. du, Rélations extérieures [AF IV 1671-1706f]. Inventaire analytique. Getypt. Raadpleegbaar in de inventariszaal van het CARAN in Parijs.
Verdoorn, J.A., Het gezondheidswezen te Amsterdam in de negentiende eeuw. Nijmegen, 1981.
Verhagen, D.R.G., L'influence de la Révolution française sur la première constitution Hollandaise du 23 avril 1798. Utrecht, 1949.
Verhagen, F.B.A.M., Geldrop. Economisch-statistische beschrijving van een industriëele plattelands-gemeente vanaf het begin der 19e eeuw. Eindhoven,1945.
Verhelst, J., "De Archives Nationales te Parijs. Dokumenten betreffende de Leie- en Schelde-departementen in de reeksen C en F, 1789-1815" in: Handelingen Koninklijke Commissie voor Geschiedenis 135 (1969) p. 1-70.
Verheusen, A., "Informatieprocessen van de Bataafs-Franse overheid" in: VGI Cahier 10 (1998) p. 63-82.
VerHuell, Q.M.R., Het leven en karakter van Carel Hendrik graaf Verhuell. Amsterdam, 1847.
Vermaas, J.C. en M.C. Sigal, De haringvisscherij van 1795-1813. Vlaardingen, 1922.