Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Wagemakers, J.C.M., Van 'geweldenaar' tot 'vredestichter': een onderzoek naar de veranderende visies op Lodewijk Napoleon in Nederland. Doctoraalscriptie Utrecht, 1984.
Wagenaar, P., 'Dat de regeringe niet en bestaet by het corpus van de magistraet van Den Hage alleen'. De sociëteit van 's-Gravenhage (1587-1802). Een onderzoek naar Bureaucratisering. Hilversum, 1999.
Wanjon, D., Geschiedenis van den Nederlandschen handel sedert 1795. Haarlem, 1900.
Weel, A.J. van, De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek. Zutphen, 1977.
Welsch, E.K., Libraries and archives in France. A handbook. New York 1979.
Wennekes, W., Eeuwenoud, de lange levens van zeven Nederlandse bedrijven. Amsterdam, 1989.
Wertheim-Gijse Weenink, A.H., Democratische bewegingen in Gelderland 1672-1795. Amsterdam, 1973.
Westermann, J.C., De geschiedenis van de ijzer- en staalsgieterij in Nederland. Utrecht, 1948.
Westermann, J.C., Gedenkboek van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Amsterdam, samengesteld ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan. Deel I Het tijdvak 1811-1922. Amsterdam, 1936.
Westphal, M., Adrianus François Goudriaan (1768-1829): biografie van een omstreden Inspecteur-Generaal uit de beginjaren van 's Rijks Waterstaat. 's-Gravenhage, 1998.
Weststrate, H.A., Gelderland in den Patriottentijd. Arnhem, 1903.
Wichers, L., De regeering van Koning Lodewijk Napoleon 1806-1810. Grootendeels naar oorspronkelijke en onuitgegeven bescheiden bewerkt. Utrecht, 1892.
Wiefker, J.H.R., "Knekelhuizen" in: Inschrien XXIII (1991) p, 59-61.
Wilde, F.G. de, m.m.v. J. Bartels e.a., De uniformen van het Nederlandse leger ten tijde van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland 1795-1810. Amsterdam, 1999.
Williamson, E., Stendhal et la Hollande. Correspondance administrative inédite 1810-1812. London, 1996.
Winter, P.J. van, Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest. 2 dln., NEHA, 1927-1933.
Wiskerke, C., De afschaffing van de gilden in Nederland. Amsterdam, 1938.
Wissing, P.W. van, De eerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795. Amsterdam, 1996
Wit, C.H.E. de, De Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw 1780-1787. Oligarchie en proletariaat. Oirsbeek, 1974.
Wit, C.H.E. de, De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland 1780-1848. Herwaardering van een periode. Heerlen, 1965.