Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Zaal, W., Lodewijk Napoleon en ons land. Troonsafstand van Lodewijk Napoleon. Amsterdam, 1960.
Zaal, W., Lodewijk Napoleon, Koning van Holland. Gedenkschriften gekozen, vertaald en met getuigenissen van tijdgenoten vermeerderd. Amsterdam, 1983.
Zanden, J.L. van, "The development of government finances in a chaotic period, 1807-1850" in: Economic and social history of the Netherlands VII (1996) p. 57-73.
Zanden, J.L. van, Arbeid tijdens het handelskapitalisme. Opkomst en neergang van de Hollandse economie 1350-1850. Bergen, 1991.
Zanden, J.L. van, De 'Registres civiques' 1811 (1812, 1813). Broncommentaren IV. [Nijmegen, s.a.].
Zanden, J.L. van, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw 1800-1914. Utrecht, 1985.
Zanden, J.L. van, De volkstelling van 1807/08. Broncommentaren III, [Nijmegen, s.a.].
Zappey, W.M. (ed.), "J. Kops, 'Levensberigt betrekkelijk mijne werkzaamheden voor het publiek en hetgeen hierop invloed had' 1839" in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek XXXIII (1970) p. 119-166.
Zappey, W.M., De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (1763-1828). Alphen aan den Rijn/Brussel 1967.
Zuiden, D.S. van, uitgegeven en ingeleid door A. Bartels, "Lodewijk Napoleon en de Franse tijd" in: Studia Rosenthaliana II, 1(1968), p. 66-88.