Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Heijden, W.G.M. van der, eindred. J.G.M. Sanders, Noord-Brabant in de negentiende eeuw. Een institutionele handleiding. 's-Hertogenbosch/Hilversum, 1993.
Heijs, M.A.G. en E.A.T.M. Schreuder, "Verandering en continuïteit: het beheer van de domeinen van Nassau na 1795" in: L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en F.J. van Rooijen (red.), Tussen vrijheidsboom en oranjewimpel. Bijdragen tot de geschiedenis van de periode 1795-1813 (Rotterdam, 1995), p. 309-315.
Hélin, E., "Relevé de documents pouvant intéresser l' histoire de la Belgique et plus spécialement le département de l' Ourthe conservés aux Archives nationales à Paris (série F)" in: Bulletin de la Commission Royale d' Histoire CXXIX (1963, p. XVIII-XXXII.
Helsloot, P.N., Martinus Nieuwenhuyzen 1759-1793. Pionier van onderwijs en volksontwikkeling. Amsterdam, 1993.
Henri-Robert, J., Dictionnaire des diplomates de Napoléon. Histoire et dictionnaire du corps diplomatique consulaire et impérial. Parijs, 1990.
Henssen, E.W.A., Twee eeuwen advocatuur in Nederland, 1798-1998.
Herman, H., Geschiedenis onzer zeemacht tijdens de Fransche overheersching 1810-1814. 1923.
Herten, B. van der, "De Franse revolutie: een satanisch complot aan de vooravond van het einde van de wereld" in: De achttiende Eeuw. Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw XXVIII (1996) p. 7-16.
Histoire du Ministère de l' Intérieur de 1790 à nos jours. 1993.
Hoeckx, C.P.J., Het verdriet van Huijbergen. Geschiedenis van de Franse overheersing van 1794-1814. [Huijbergen, 1994].
Hoeven, H. van der, Gijsbert Karel van Hogendorp. Conservatief of liberaal? Groningen, 1976.
Hoeven, M. van der, Van de Weser tot de Weichsel: het leger van het Koninkrijk Holland en de Duitse veldtochten van Napoleon, 1806, 1807 en 1809. Bataafse Leeuw, 1994. KB depot 4062739
Hofdijk, W.J., De oude schutterij in Nederland. Amsterdam, 1874.
Hofman, J., e.a., Inventaris van de archieven der gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd in Gelderland 1795-1813. 4 dln. Arnhem, 1984.
Hofstee, E.W., Korte demografische ontwikkeling van Nederland van 1800 tot heden. Bussum, 1981.
Hogendorp, D., Mémoires du Général Dirk van Hogendorp, Comte de l'Empire, etc. Den Haag, 1887.
Hogendorp, G.K. van, Journal d'Adrichem (1806-1809) en Journal de la Haye (1810-1813), bewerkt door J. Haak met een inleiding van W.G. de Boer. 's-Gravenhage,1981 (RGP Kleine Serie nr. 51).
Hogendorp, H. van, ed., Brieven en gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp. 7 dln. 's-Gravenhage, 1866-1903.
Holthe tot Echten, S. van, "Lodewijk Napoleon en het onderwijs in de bouwkunst" in: Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond LXXIX (1980) p. ....
Holtrop, J.W. ed., "Catalogue analytique de 670 documents manuscrits relatifs à l'histoire politique et administrative du royaume de Hollande, conservés dans les diverse bibliothèques de Paris" in: Berigten van het HG III,1. Utrecht, 1850 p. 131-185.