Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Alphonse, D'., Eenige hoofdstukken uit het Aperçu sur la Hollande. 's-Gravenhage, 1900. Bijdragen tot de Statistiek van Nederland no. 1.
Alstorphius Grevelink, P.W., Statistiek van de provincie Drenthe. Zwolle, 1840.
Ambagtsheer, H.Th., Jhr.Mr. Jeronimo de Bosch Kemper, behoudend maatschappijhervormer. Amsterdam, 1959.
Amersfoort, H., "A.C.J.G. d' Aubremé (1773-1835)" in: G. Teitler en W. Klinkert (red.), Kopstukken uit de krijgsmacht, p. 199-211.
Andriessen, O. en H.J. van Lis, Het Nederlandsche staatsdomein en zijn beheer. 's-Gravenhage, 1892.
Anoniem, Salle des inventaires AN, nummer AF IV/05. Op de rug: Décrets impériaux 1-860. Op het binnenblad: Inventaire des Arrêtés et Décrets, an VIII-1815, inv. 765.
Antoine, M-É., Collection des lois provenant de la Chancellerie, 1789-1940. Répertoire numeroté détaillé. A 1001-1846. Niet gedrukt. Raadpleegbaar in de leeszaal van de Archives Nationales in Parijs.
Antoine, M-É., e.a., Les archives nationales. État des inventaires. Tome II, 1789-1940. Parijs, 1991. Raadpleegbaar als PDF op de website van de Archives Nationales.
Appelius, J.H., De staatsomwenteling van 1795 in haren aart, loop en gevolgen beschouwd. Leiden, 1801.
Archief van de Eerste Commissaris voor de Franse troepen in dienst van de Bataafse Republiek
Archieven der Posterijen in Holland I 1747-1810
Archivalia afkomstig van Instellingen gevestigd in het Departement Oost-Friesland 1807-1811
Arjuzon, C. d', Madame Louis Bonaparte. 1901
Arrêtés consulaires et décrets impériaux (brumaire an VIII-juin 1815). Arrêtés de la commission de gouvernement (juin-Juillet 1815). Répertoire numerotée MS. 1880. Raadpleegbaar in de inventariszaal van het CARAN in Parijs.
Arrêtés consulaires et décrets impériaux portant radiation de la liste des émigrés. Table alphabétique sur fiches des noms de personnes. Raadpleegbaar in de inventariszaal van het CARAN in Parijs.
Arrêtés consulaires et décrets impériaux. Renvois de pièces aux ministres et au Conseil d' État. Table alphabétique sur fiches des noms géographiques, de personnes et de matières [AF IV 1-859, AAF IV* 50-60, 204-213 en 215-226. Microfilm. Raadpleegbaar in de inventariszaal van het CARAN in Parijs.
Austin, P.B., 1812, The great retreat.
Austin, P.B., 1812. Napoleon in Moscow. 1995.
Azimi, V., Les premiers Sénateurs Français. Consulat et Premier Empire 1800-1814. Parijs, 2000.