Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Demangeon, A., Les sources de la géographie de la France aux Archives nationales. Parijs, 1905.
Derx, J. en S. Verlinden, Ten oorlog voor Napoleon. De lotgevallen van Noordlimburgse dienstplichtigen in de Franse tijd (1794-1814). Venlo, 1983.
Devos, J-C. et M-A. Corvisier-de Villèle, Service historique de l'armée de Terre. Guide des archives et sources complémentaires. Vincennes, 1996.
Diederiks, H., Een stad in verval. Amsterdam omstreeks 1800: demografisch, economisch, ruimtelijk. Amsterdam, 1982.
Diederiks, H.A. (red.), "'Van oproeren en stakingen'. Sociale en politieke mobilisering in Europa 1500-1850. Den Haag, 1981.
Dillen, J.G. van, "Ondergang van de Amsterdamsche Wisselbank, 1782-1820" in: J.G. van Dillen, Mensen en Achtergronden (Groningen, 1964) p. 416-447.
Ditzhuysen, R. van, Onderwijs als opdracht. Leven en werk van de eerste vijftien ministers belast met het onderwijs in de periode 1798-1830. 's-Gravenhage, 1977.
Ditzhuyzen, R.E. van, A.E. Kersten, A.L.M. van Zeeland en A.C. van der Zwan, Tweehonderd jaar Ministerie van Buitenlandse Zaken. Den Haag, 1998.
Dobbelaar, P.J., "Een beroepsstatistiek van Schiedam in het jaar 1807" in: De Economist (1920) p. 549-572.
Dobbelaar, P.J., De branderijen in Holland tot het begin van de 19e eeuw. Rotterdam, 1930.
Documents présumés avoir composé le Cabinet de l' Empereur. Table alphabétique sur fiches des noms géographiques, de personnes et de matières. Microfilm. Raadpleegbaar in de inventariszaal van het CARAN in Parijs.
Dodde, N.L., Het Rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek. Een onderzoek naar het denken en het doen van de eerste schoolopzieners in de departementen van de Amstel, de Delf en Texel en van het departement Holland tijdens de schoolwetten van 1801 en 1803. Groningen, 1968.
Doedens, A. (red.), Autoriteit en strijd. Elf bijdragen tot de geschiedenis van collectief verzet in de Nederlanden, met name in de eerste helft van de negentiende eeuw. Amsterdam, 1981.
Douxchamps-Lefèvre, C., Inventaire des archives du fonds Stassart - de Maillen. Bruxelles, 1965.
Driessen, F., Leiden in den Franschen Tijd (1794-1813). Leiden, 1913.
Duboscq, A., ed., Louis Bonaparte et Hollande d'après ses lettres, 1806-1810. Paris, 1911.
Dubosq, A., Louis Bonaparte en Hollande d' apres ses lettres (1806-1810). Parijs, 1911.
Duchein, M., "Les guides d'archives privées en France. (Gidsen en overzichten van niet-rijksarchieven). Arch. Bibl. Belg. 48 (1977) 477-486.
Duchesne, A., Les Archives de la Guerre et de la Marine à Paris et l'histoire de Belgique". Brussel, 1962.
Dufraisse, R., "Das napoleonische Deutschland. Stand und Probleme der Forschung unter besondere Berücksichtigung der linksrheinische Gebiete".