Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Documents présumés avoir composé le Cabinet de l' Empereur. Table alphabétique sur fiches des noms géographiques, de personnes et de matières. Microfilm. Raadpleegbaar in de inventariszaal van het CARAN in Parijs.
Dodde, N.L., Het Rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek. Een onderzoek naar het denken en het doen van de eerste schoolopzieners in de departementen van de Amstel, de Delf en Texel en van het departement Holland tijdens de schoolwetten van 1801 en 1803. Groningen, 1968.
Doedens, A. (red.), Autoriteit en strijd. Elf bijdragen tot de geschiedenis van collectief verzet in de Nederlanden, met name in de eerste helft van de negentiende eeuw. Amsterdam, 1981.
Douxchamps-Lefèvre, C., Inventaire des archives du fonds Stassart - de Maillen. Bruxelles, 1965.
Driessen, F., Leiden in den Franschen Tijd (1794-1813). Leiden, 1913.
Duboscq, A., ed., Louis Bonaparte et Hollande d'après ses lettres, 1806-1810. Paris, 1911.
Dubosq, A., Louis Bonaparte en Hollande d' apres ses lettres (1806-1810). Parijs, 1911.
Duchein, M., "Les guides d'archives privées en France. (Gidsen en overzichten van niet-rijksarchieven). Arch. Bibl. Belg. 48 (1977) 477-486.
Duchesne, A., Les Archives de la Guerre et de la Marine à Paris et l'histoire de Belgique". Brussel, 1962.
Dufraisse, R., "Das napoleonische Deutschland. Stand und Probleme der Forschung unter besondere Berücksichtigung der linksrheinische Gebiete".
Dufresne, C., La reine Hortense. La fille adoptive de Napoléon face à son tumultueux destin. Parijs, 2000.
Duguit, L. en H. Monnier, ed., Les constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789. Parijs, 1943.
Duijghuisen, M. en P.M.M. Klep, De staat van fabrieken en trafieken van 1 augustus 1816. Broncommentaren VII. Den Haag, 1988.
Duijvendak, M.G.J., Rooms, rijk of regentesk. Elitevorming en machtsverhoudingen in oostelijk Noord-Brabant (circa 1810-1914). 's-Hertogenbosch, 1990.
Duinkerken, B., Notariaat in overgangstijd, 1796-1842. Deventer, 1988.
Dumouriez, Charles-François, Vie et mémoires. Parijs, 1822-1823.
Dunk, Th. H. van der, " 's-Konings dubbelkerk in Apeldoorn. De plannen voor een simultaankerk voor rooms-katholieken en nederlands-hervormden op Het Loo onder Koning Lodewijk Napoleon" in: Bijdragen en Mededelingen Gelre LXXVII (1996) p. 130-162.
Dunk, Th. van der, Een pantheon voor Apeldoorn: de plannen voor de bouw van een simultaankerk op Het Loo onder Lodewijk Napoleon. Zutphen, 2001.
Dunk, Th. von der, "De katholieke kerken in Gelderland" in: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre LXXIX (1988) p. 104-136.
Durand, C., "Conseils privés, conseils des ministres, conseils d' administration, de 1800 à 1814" in: Revue d' Histoire Moderne et Contemporaine 1970, p. 815-828.