Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Homan, G.D., Nederland in de Napoleontische tijd, 1795-1815. Haarlem, 1978.
Hoof, J.P.C.M. van, "Militairen in de Bataafs-Franse tijd" in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau XLIX (1995) p. 194-210.
Hoof, J.P.C.M. van, "The army from 1795-1813" in: Revue Internationale d' Histoire Militaire LVIII (1984) p. 37-46.
Hooff, W.H.P.M., De machinefabrieken in Nederland. Overzicht en bibliografie. Amsterdam, 1990. 3e druk.
Hora Siccama, O.W., A.R. Falck, Brieven 1795-1843. 's-Gravenhage, 1861.
Hora Siccama, O.W., Ambtsbrieven van A.R. Falck 1802-1842. 's-Gravenhage, 1878.
Horlings, E., The economic development of the Dutch service sector 1800-1850. Trade and transport in a premodern economy. Amsterdam, 1995.
Horne, A., How far from Austerlitz. Napoleon 1805-1815. [Macmillan].
Horst, D. van der, Van Republiek tot Koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813. Amsterdam/Dieren, 1985.
Houtman, E., Documenten betreffende het departement van de Nedermaas (1790-1815) in de Archives Nationales te Parijs. Brussel, 1974.
Houwink, A., "Een halve eeuw Nederlandsche staatsschuld 1798-1848" in: De Economist XC (1941) p. 585-607.
Hubert, K., Een goed lot. Staatsloterij vanaf 1726. Laren, 1992.
Hugenholtz, W.R. en H. Boels, "De griffie van de Staten-Generaal en van de Nationale Vergadering, 1780-1798" in: Tijdschrift voor Geschiedenis XC (1977) p. 391- 422.
Hugenpoth d' Aerdt, A.G.J.J., Ancien et dernier ministre de la justice et de la police de S.M. Louis Napoléon, roi de Hollande. Notes historiques. Den Haag, 1858.
Huisman, F. en C. Santing, red., Medische geschiedenis in regionaal perspectief. Groningen 1500-1900. [plaats, jaar nog opzoeken]
Huisman, F., "Medicine and health care in The Netherlands, 1500-1800" in: K. van Berkel, , G. van Helden en L. Palm (red.), A history if science in The Netherlands (PLAATS, 1999) p. 239-278.
Huussen, A.H. ed., Bronnen van de Nederlandse codificatie sinds 1798. Deel II Huwelijks- en huwelijksgoederenrecht tot 1820. Bussum, 1975.
Huussen, A.H., "De betekenis van de codificatiegedachte en -praktijk voor de natievorming" in Bijdragen en Mededelingen tot de Geschiedenis der Nederlanden CIV (1989) p. 638-653.
Huussen, A.H., "De Generaliteitsrekenkamer, 1608-1799" in: J. Margry, E.C van Heukelom en A.J.R.M. Linders. Zes eeuwen Rekenkamer: van Camere vander rekeninghen tot Algemene Rekenkamer: Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer ('s-Gravenhage, 1989) p. 67-109.
Huussen, A.H., "The Dutch constitution of 1798 and the problem of slavery" in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXVII (1999) p. 99-114.