Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Wit, C.H.E. de, Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie. Nijmegen, 1980.
Wolf, M., Vrijheid onder druk. Een beeld van de persvrijheid in Nederland. Amsterdam, z.j.
Woloch, I., Napoleon and his collaborators. The making of a dictatorship. New York/London, 2001.
Woud, A. van der, Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland, 1798-1848. Amsterdam, 1987.
Woude, A.M. van der, "De Goldberg-enquete in het Departement van Texel, 1801" in AAG Bijdragen nr. 18 (wageningen, 1973) p. 95-251.
www.napoleonica.org ; website van de Fondation Napoléon met een database van de leden van het Conseil d' État.
Wüppermann, generaal [W.E.A.], Nederland voor honderd jaren 1795-1813. Amsterdam/Utrecht, [1913].
Zaal, W., Lodewijk Napoleon en ons land. Troonsafstand van Lodewijk Napoleon. Amsterdam, 1960.
Zaal, W., Lodewijk Napoleon, Koning van Holland. Gedenkschriften gekozen, vertaald en met getuigenissen van tijdgenoten vermeerderd. Amsterdam, 1983.
Zanden, J.L. van, "The development of government finances in a chaotic period, 1807-1850" in: Economic and social history of the Netherlands VII (1996) p. 57-73.
Zanden, J.L. van, Arbeid tijdens het handelskapitalisme. Opkomst en neergang van de Hollandse economie 1350-1850. Bergen, 1991.
Zanden, J.L. van, De 'Registres civiques' 1811 (1812, 1813). Broncommentaren IV. [Nijmegen, s.a.].
Zanden, J.L. van, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw 1800-1914. Utrecht, 1985.
Zanden, J.L. van, De volkstelling van 1807/08. Broncommentaren III, [Nijmegen, s.a.].
Zappey, W.M. (ed.), "J. Kops, 'Levensberigt betrekkelijk mijne werkzaamheden voor het publiek en hetgeen hierop invloed had' 1839" in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek XXXIII (1970) p. 119-166.
Zappey, W.M., De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (1763-1828). Alphen aan den Rijn/Brussel 1967.
Zuiden, D.S. van, uitgegeven en ingeleid door A. Bartels, "Lodewijk Napoleon en de Franse tijd" in: Studia Rosenthaliana II, 1(1968), p. 66-88.
[Anoniem] Salle des Inventaires AN, nr. AF IV/01 en AF IV/02. Dit is een geschreven inventaris van [Staatssecretarie Napoleon] in 01 nrs. 1-655 en in 02 nrs. 656-1957 en AF V *1-1708.
[Bakhuizen van den Brink, R.C.], Overzigt van het Nederlandsche rijks-archief, uitgegeven op last van Z.Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken. Eerste Stuk. Inleiding, geschiedenis, overzigt van het archief der voormalige regtscollegiën in Holland. 's-Gr.avenhage, 1854.
[Goldberg, J.], "Journaal der reize van den Agent van Nationale Oeconomie der Bataafsche Republiek" in: Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek XVIII (1859) en XIX (1860).