Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Wet

1806/08/07 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: wet met bepalingen inzake het koninklijk wapen, de vlag, de Staatsraad, de Rekenkamer, het Wetgevend Lichaam en het Nationaal Gerechtshof.


Datum en dagnummer: 1806 augustus 7 no. 6

Vindplaats: De volledige tekst van dit Decreet in 2.01.01.07 nr. 4 ongefolieerd; Bannier, Grondwetten, p. 173-174; De Gou, Staatsregelingen 1805 en 1806, p. 686-687.