Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Wet

1806/06/05 Proclamatie Lodewijk Napoleon: aanvaarding van de regering op basis van het tractaat tussen Frankrijk en het Bataafse Gemenebest.


Datum en dagnummer: 1806 juni 5, Parijs

Vindplaats: 2.01.01.07 Groene Index 1806 p. 1, 4. Bannier, Grondwetten, p. 569-570.

Commentaar:

Het tractaat van 24 mei 1806 werd samen met de ratificatie en de constitutie op 10 juni 1806 nr 1 en 2 in de vergadering van hun hoog mogenden aangeboden door minister van marine Verhuell (groene index 1806 p. 7, 50.