Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Wet

1808/07/08 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: inzake het tekenen en contraseigneren van wetten, decreten en besluiten door de raad-secretaris, de Minister van Justitie en de overige Ministers en Directeurs-Generaal.


Datum en dagnummer: 1808 juli 8 no. 3

Vindplaats: 2.01.01.07 nr. 553 Groene Index 1808 p. 827 e.a.