Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Wet

1806/06/24 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: akten van het koninkrijk Holland zijn 1) decreten, 2) besluiten, 3) disposities of renvoyen (op rapporten en rekesten) en 4) bevelen (officiële correspondentie van de koning via zijn kabinet)


Datum en dagnummer: 1806 juni 24 no. 5

Vindplaats: 2.01.01.07 nr. 550 Groene Index 1806 p. 1; 2.01.01.07 nr. 1 ongefolieerd.

Commentaar:

De akten werden in het decreet als volgt omschreven: 1) Decreten betreffende de voornaamste voorwerpen van administratie, en de aanstellingen; 2. Besluiten, welke zaken van minder gewicht, of partiële belangen betreffen; 3) Dispositiën of renvoyen, welke op de rand van alle rapporten of requesten gesteld worden en 4) De bevelen of officiële correspondentie met onze onderscheiden ministers, of secretaris van Staat, welke direct van het Koninklijk Kabinet worden verzonden.
Bij Koninklijk Besluit van 30 september 1806 no. 8 werd besloten alleen de aanstellingen van ministers, van grootofficieren, van hunne hoog mogenden, van staatsraden en van luitenant-generaals te water en te lande nog bij decreet te verrichten. De overige werden besluiten (2.01.01.07 no. 550 Groene Index 1806 (Koninkrijk) p. 271).