Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Wet

1806/07/14 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van de instructie voor de Directeur-Generaal van Justitie en Politie.


Datum en dagnummer: 1806 juli 14 no. 6

Vindplaats: 2.01.01.07 nr. 550 Groene Index 1806 p. 116.

Commentaar:

De commissie die deze instructie moest voorbereiden had bij besluit van 10 juli 1806 no. 31 opdracht gebruik te maken van de Almanac Impérial voor 1806 inzake de grand juge en de ministre de la police générale en van gegevens rond een aantal Nederlandse instructies.