Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Wet

1806/06/30 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: alle verzoeken en adressen van Gerechtshoven, Departementale Besturen of andere geconstitueerde machten toe te zenden aan de betreffende minister of directeur-generaal, ter presentatie aan de Koning.


Datum en dagnummer: 1806 juni 30 no. 7

Vindplaats: 2.01.01.07 nr. 550 Groene Index 1806 p. 125; de volledige tekst van het Besluit in 2.01.01.07 nr. 1 ongefolieerd.