Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Wet

1806/07/10 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: bepalingen voor de duur van de afwezigheid van de Koning.


Datum en dagnummer: 1806 juli 10 no. 35

Vindplaats: 2.01.01.07 nr. 550 Groene Index 1806 p. 186; de volledige tekst van het besluit in 2.01.01.07 nr. 2 ongefolieerd.

Commentaar:

Op iedere maandag dienden door een auditeur van de staatsraad alle rapporten van ministers die een finaal besluit vereisen aan de koning te worden toegezonden, zodat hij een besluit kan nemen. Het lid van de staatsraad dat belast zou worden met het houden van audiëntie in naam van de koning moest alle adressen en vorderingen, alsmede de korte inhoud van de rekesten aan de koning toezenden. Tijdens de afwezigheid van de koning kan de staatsraad geen vergaderingen houden, maar de secties kunnen hun werkzaamheden voortzetten. De presidenten van de secties zullen de resultaten daarvan via de minister secretaris van staat doorzenden aan de koning. Leden van de staatsraad mogen de residentie niet verlaten zonder goedkeuring van de minister secretaris van staat. Dagelijks zullen de minister secretaris van staat en de grootmaarschalk van het paleis in onderling overleg een koerier zenden teneinde alles wat nodig is over te brengen. In buitengewone gevallen zijn de ministers, de president van hun hoog mogenden, de gouverneur van Den Haag en de grootmaarschalk van het paleis bevoegd buitengewone koeriers te zenden. Generaal Michaud is in afwezigheid van de koning commandant en chef over de Franse armée [in het koninkrijk]. De commandant van de troepen in de residentie brengt de koning iedere dag verslag uit via de grootmaarschalk van het paleis.