Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Wet

1806/10/04 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: bepalingen inzake de afwezigheid van de Koning.


Datum en dagnummer: 1806 oktober 4 no. 32

Vindplaats: 2.01.01.07 nr. 550 Groene Index 1806 p. 415; de volledige tekst van dit decreet in 2.01.01.07 nr. 8.

Commentaar:

Art 1De minister secretaris van staat zal tot nader order in Den Haag blijven.
Art 2 Alle instanties verzenden hun stukken aan de koning via de minister secretaris van staat.
Art 3 Indien de samenkomst van twee of meer ministers nuttig wordt geacht en de tijd niet toelaat een en ander aan de koning voor te leggen, is de minister secretaris van staat gemachtigd zich daarover met de betreffende ministers te verstaan.
Art 4 Bij het rijzen van de geringste vrees voor een aanslag van de vijand op een van de havens, zal de minister van marine zich daar onmiddellijk heen begeven. teneinde het commando op zich te nemen. Dat van de landmacht ligt bij de commandant in Zeist en dat over troepen in binnenlandse dienst bij de minister van oorlog.
Art 5 De ministers van binnenlandse zaken en van oorlog brengen verslag aan de koning uit over de vorming van een gewapende burgerwacht.
Art 6 De minister secretaris van staat kan de auditeurs in de residentie taken opdragen.
.....