Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Wet

1800/01/14 Decreet van de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam: bekrachtiging van de instructie voor de algemene secretaris van het Uitvoerend Bewind.


Datum en dagnummer: 1800 januari 14

Vindplaats: 2.01.01.07 nr. 537 Groene Index 1800 p. 91: deze bekrachtiging werd dd. 17 januari 1800 door het Uitvoerend Bewind voor kennisgeving aangenomen.