Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Wet

1800/06/12 Besluit van het Uitvoerend Bewind: vaststelling van de instructie voor de commiezen en klerken bij het tweede bureau van conversie van de staatsschulden.


Datum en dagnummer: 1800 juni 12 no. 43

Vindplaats: 2.01.01.07 nr. 537 Groene Index 1800 p. 631; de volledige tekst van besluit en instructie in 2.01.01.04 nr. 78, ongefolieerd.