Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Wet

1806/07/18 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: bepalingen inzake de taken van het Kabinet des Konings tijdens de afwezigheid van de Koning.


Datum en dagnummer: 1806 juli 18 no. 31

Vindplaats: 2.01.01.07 nr. 550 Groene Index 1806 p. 186; de volledige tekst van het besluit in 2.01.01.07 nr. 3 ongefolieerd.