Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Wet

1806/09/30 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: alleen benoemingen van ministers, grootofficieren, Hun Hoog Mogenden, staatsraden en luitenants-generaal worden als decreet opgemaakt, de overige in de tweede klasse van de besluiten.


Datum en dagnummer: 1806 september 30 no. 8

Vindplaats: 2.01.01.07 nr. 550 Groene Index 1806 p. 271; de volledige tekst van dit besluit in 2.01.01.07 nr. 7 ongefolieerd.