Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Wet

1810/08/18 Keizerlijk decreet: opheffing van het Huis des Konings en het Huis van de Koningin per 1 september 1810.


Datum en dagnummer: 1810 augustus 18

Vindplaats: 2.01.01.07 nr. 557 Groene Index 1810 p. 465. 2.01.01.08 nr. 8 Gewaarmerkte kopie van het Keizerlijk decreet. Niet opgenomen in het Bulletin des Lois.

Commentaar:

Exhibitum 22 augustus 1810 nr. 1.