Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Wet

1795/02/27 Besluit van de Staten-Generaal: opheffing van de Admiraliteiten en oprichting van een Comité tot de Zaken van de Marine.


Datum en dagnummer: 1795 februari 27

Vindplaats: Resolutiën Staten-Generaal 1795, nr. 3862 p. 230.