Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Index van de commissie van superintendentie van de rivieren

Periode: 1 mei 1803 - 30 april 1805
Vindplaats: 2.01.13 Archieven betreffende de Waterstaat, no. 90

Aantekeningen:

De index is alfabetisch ingedeeld op de eerste letter van het eerste woord van een samenvatting van een besluit.
Er zijn vier kolommen:
1) Maand en dag;
2) Dagnummer;
3) en 4) Korte samenvatting, zodanig geschreven dat het eerste woord, dat tevens als trefwoord dienst doet, in kolom 3 staat en de rest van de tekst in kolom vier. Omschrijving en besluit zijn van elkaar gescheiden door een platte streep. Deze trefwoorden hebben betrekking op zaken, plaatsen of personen.

De index dient tevens als klapper op zaken, personen en plaatsen, omdat in de derde kolom ook namen voorkomen met in de vierde kolom een verwijzing naar andere trefwoorden. Er vinden ook verwijzingen plaats naar andere besluiten over eenzelfde onderwerp, maar dit lijkt niet systematisch te zijn gedaan.

De index noemt geen data van ingekomen stukken. De voor- en najaarsvergaderingen van de Commissie worden bij iedere letter eenmalig als tussenkopje vermeld.