Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Index op de archieven van het ministerie van financiën 1801-1810

Periode: 1801-1810
Vindplaats: 2.01.21 nr. 1121 (1801) tot en met 1132 (1810)

Aantekeningen:

De index is ingedeeld in hoofden (onderwerpen). Voorin staat een hoofdenlijst met verwijzing naar de betreffende bladzijden. De hoofden zijn ingeschreven in alfabetische volgorde op alleen de eerste letter. Hierdoor was geen systeem van interne verwijzingen noodzakelijk. Soms echter werd het inschrijven van een hoofd onderbroken. In dat geval werd wel doorverwezen.
Op de eerste bladzijde van een nieuw hoofd staat de titel vermeld, niet op de volgende bladzijden van hetzelfde hoofd.
De bladzijden zijn niet in kolommen ingedeeld. De eerste regel van ieder nieuw besluit begint links aan de kantlijn, de rest van de samenvatting van het besluit springt in. In de index worden relatief veel afkortingen gebruikt voor regelmatig terugkerende termen. Indien een ingekomen stuk aanleiding vormt tot een besluit, begint daarmee de samenvatting. Na de samenvatting van de inhoud volgt de datum van het ingekomen stuk en het door de administratie daaraan toegekende nummer, een platte streep, de inhoud van het besluit en de datum van het besluit met het dagnummer. Bij elkaar behorende besluiten werden in één alinea achter elkaar door geschreven.
Een enkele maal bestaat een hoofd alleen uit een verwijzing naar een voorgaande of volgende index, of naar een ander hoofd, of bevat het een lijst van besluiten die men kan terugvinden onder andere hoofden.

NB De bladzijden zijn gepagineerd, maar vanaf 1802/3 is daarenboven een foliëring aangebracht. Naar deze foliëring verwijst de later toegevoegde of vervangen hoofdenlijst.


Hoofden:

Aanbestedingen
Acquiten en Assignaties (Fin.)
Acten van Chargement en Décharge (Fin.)
Actiën ten Laste van de voormalige Oostindische Compagnie
Adel, Constitutionele (Fin.)
Admiraliteitsschulden (Fin.)
Admissies (Fin.)
Admodiaties en Redempties van de Middelen te Lande
Advocaten, ' s Lands (Fin.)
Agentschap van Buitenlandse Betrekkingen (Fin.)
Agentschap van Financiën (Fin.)
Agentschap van Justitie (Fin.)
Agentschap van Marine (Fin.)
Agentschap van Nationale Oeconomie (Fin.)
Agentschap van Nationale Opvoeding (Fin.)
Agentschap van Oorlog (Fin.)
Agentschap van Politie (Fin.)
Agentschappen (Fin.)
Algiers
Aliënatiën, non- (Fin.)
Ambten (Fin.)
Ambten, Algemene Bepalingen (Fin.)
Ambten, Particulier (Fin.).
Ambtenaren (Fin.)
Amerikaanse (Koloniën en) Bezittingen (, Raad van) (Fin.)
Amersfoort (Fin.)
Amortisatiekas (Fin.)
Amoties (Fin.)
Amstelland (Fin.)
Amsterdam (Fin.)
Armen (Fin.)
Arresten op Traktementen (Fin.)
Assistentiegelden (aan Baljuwen)
Attaches (Fin.)
Austerlitz (Fin.)
Aziatische Bezittingen (en Etablissementen), Raad van de (Fin.)
Baljuwen (Fin.)
Banken van Lening (Fin.)
Barbarijse Mogendheden (Fin.)
Bataafs Brabant (Fin.)
Bataafse Republiek (Fin.)
Bataven, Uitgeweken (Fin.)
Beestiaal, Middel op het (Fin.)
Belasting op Buitenlandse en andere Rentebetalingen (Fin.)
Belastingen (Fin.)
Belastingen op de Hoofdstoffen tot het fabriceren van Kaarsen, ingevoerd wordende Kaarsen en Engelse Lampen
Belastingen, 's Lands (Fin.)
Belastingen, 's Lands oude (Fin.)
Belastingen, (Stelsel van) Algemene (Fin.)
Belastingen, Algemene, (Recht op de) Successie (Fin.)
Belastingen, Algemene, Bestiaal (Fin.)
Belastingen, Algemene, Binnenlands Last-, Water-, Plezier- en Passagegeld (Fin.)
Belastingen, Algemene, Binnenlandse Brandewijnen (en Jenever) (Fin.)
Belastingen, Algemene, Buitenlandse Brandewijnen (Fin.)
Belastingen, Algemene, Buitenlandse Producten (Fin.)
Belastingen, Algemene, Dienstbodengeld (Fin.)
Belastingen, Algemene, Gemaal (Fin.)
Belastingen, Algemene, Gemaal, voor Meel, Brood en Beschuit uit de Franse Departementen in Holland ingevoerd wordende (Fin.)
Belastingen, Algemene, Generaal
Belastingen, Algemene, Generale Administratie van de Middelen
Belastingen, Algemene, Generale Administratie, Corps ter Recherche (Fin.)
Belastingen, Algemene, Generale Administratie, Grensjagers (Fin.)
Belastingen, Algemene, Haardstedengeld (Fin.)
Belastingen, Algemene, Klein Zegel (Fin.)
Belastingen, Algemene, Landpassagegeld (Fin.)
Belastingen, Algemene, Landpassagegeld voor van buiten inkomende Paarden (Fin.)
Belastingen, Algemene, Mobiliair (Fin.)
Belastingen, Algemene, Paarden (Fin.)
Belastingen, Algemene, Paarden- en Plezier- mitsgaders Landpassagegeld (Fin.)
Belastingen, Algemene, Patent (Fin.)
Belastingen, Algemene, Personeel (Fin.)
Belastingen, Algemene, Reglement op Neringen en Bedrijven (Fin.)
Belastingen, Algemene, Rijtuigen (Fin.)
Belastingen, Algemene, Rondemaat (Fin.)
Belastingen, Algemene, Runderbeesten (Fin.)
Belastingen, Algemene, Sterke Dranken in Holland gefabriceerd, geconsumeerd of uitgevoerd wordende, of uit andere Departementen wordende ingevoerd (Fin.)
Belastingen, Algemene, Turf (Fin.)
Belastingen, Algemene, Verhoging op sommige Middelen (Fin.)
Belastingen, Algemene, Verponding over 1809 (Fin.)
Belastingen, Algemene, Verponding(en) (Fin.)
Belastingen, Algemene, Verponding, Amotie (Fin.)
Belastingen, Algemene, Verponding, Liquidatie (Fin.)
Belastingen, Algemene, Verponding, Vervroegde Betaling over 1808 (Fin.)
Belastingen, Algemene, Verponding, Vervroegde Termijn op de, over 1807 (Fin.)
Belastingen, Algemene, Verponding, Voorbetaling over 1810 (Fin.)
Belastingen, Algemene, Verpondingen, Anticipatie (Fin.)
Belastingen, Algemene, Verpondingen, Anticipatie, over 1806 (Fin.)
Belastingen, Algemene, Voorbetaling op de Runderbeesten en andere beschreven Middelen over 1810 (Fin.)
Belastingen, Algemene, Voorbetaling op de Verpondingen en de Beschreven Middelen over 1809 (Fin.)
Belastingen, Algemene, Waag (Fin.)
Belastingen, Algemene, Wijnen (Fin.)
Belastingen, Algemene, Wijnen en Gedestilleerd (Fin.)
Belastingen, Algemene, Zeep (Fin.)
Belastingen, Algemene, Zegel op (Voorwerpen van) Handel en Weelde (Fin.)
Belastingen, Algemene, Zegel op Akten en Patenten (Fin.)
Belastingen, Algemene, Zegel op Commissies (Fin.)
Belastingen, Algemene, Zegel op Rentebetalingen (Fin.)
Belastingen, Algemene, Zout (Fin.)
Belastingen, Generaal, Generale Administratie van de Middelen (Fin.)
Belastingen, Plaatselijke (Fin.)
Beleenbank, Nationale (Fin.)
Belening op 7 Percents Certificaten uit de Geldlening van dertig miljoen van 1809 (Fin.)
Belstingen op de Portes Cochères en op de Deuren en Vensters van de Huizen (Fin.)
Bestekken (Fin.)
Betaalmeester van de Interesten van de Nationale Schulden bevorens genegotieerd ten laste van de voormalige Oostindische Compagnie
Betaalmeester van de Marine (Fin.)
Betaalmeester van de Renten op Schulden ten laste van de Westindische Compagnie (Fin.)
Betaalmeester van de Westindische Divisie (Fin.)
Betaalmeesters van de verschillende Uitgaven en van de Publieke Schuld, alsook van de zeventiende en eenendertigste Militaire Divisies van de Marine (Fin.)
Betalingen, gelaste (Fin.)
Betalingen, gevraagde (Fin.)
Bewind, Staats- (Fin.)
Bewind, Uitvoerend (voormalig) (Fin.)
Bezetting van Walcheren en andere Plaatsen door keizerlijke Troepen (Fin.)
Bezittingen enz. (Goederen en Domeinen aan de Bataafse Republiek bij Transactie van 5 januari 1800 gecedeerd) (Fin.)
Binnenlands Last-, Water-, Plezier- en Passagegeld (Fin.)
Binnenlandse Koornbrandewijn, Jenever enz., Impost op de (Fin.)
Binnenlandse Zaken, Ministerie van (Fin.)
Binnenlandse Zaken, Raad van (Fin.)
Binnenlandse Zaken, Secretaris van Staat van (Fin.)
Bloemendaal (Fin.)
Boden (Fin.)
Boeten etcetera (Fin.)
Bokhoven (Fin.)
Borgtochten (Fin).
Brabant, (Departement) (Fin.)
Brabant, Landdrost (Fin.)
Brielle (Fin.)
Brouwershaven (Fin.)
Buitenlandse Brandewijnen, enz., Impost op de (Fin.)
Buitenlandse Zaken, (Secretaris van Staat van) (Fin.).
Buitenlandse Zaken, Ministerie van (Fin.)
Bureaus, Nationale, Organisatie enz. (Fin.)
Buren (Fin.)
Burgermacht, Gewapende (Fin.)
Cijnsen (Fin.)
Collateraal (Fin.)
Collecte 27 december 1799 (Fin.)
Collecte van 27 december 1801 (Fin.)
Collecteurs (Fin.)
Collectieve Middelen (Fin.)
Collectieve Middelen, Tiende Verhoging
Comité van de Marine (Fin.)
Commissarissen-Reviseurs in Cas van Doleanties en Rekenmeesters voor de Domeinen herkomende van de Vorst van Nassau (Fin.)
Commissies van Ambtenaren (Fin.)
Comptabelen (Fin.)
Comptoir van Expeditie van de gezegelde en ongezegelde Biljetten, Boeken enz. van de Comptoiren van de Middelen te Water en te Lande (Fin.)
Comptoir-Generaal van de Administratie te Lande
Comptoir-Generaal van de Middelen te Water (en verdere departementale Comptoiren van de Marine)
Comptoir-Generaal van Onderzoek en Liquidatie van de Middelen te Lande (Fin.)
Confiskaties (Fin.)
Contract van Overleving (Fin.)
Contracten
Convooien en Licenten (Fin.)
Convooien en Licenten, Administratie
Convooien en Licenten, Amsterdam
Convooien en Licenten, Amsterdam, Administratie
Convooien en Licenten, Harlingen
Convooien en Licenten, Harlingen, Administratie
Convooien en Licenten, Hoorn
Convooien en Licenten, Hoorn, Administratie
Convooien en Licenten, Rotterdam
Convooien en Licenten, Rotterdam, Administratie
Convooien en Licenten, Vlissingen
Convooien en Licenten, Vlissingen, Administratie
Costumes, Uniformen en Livreien (Fin.)
Courant, Koninklijke (Fin.)
Courantiers (Fin.)
Culemborg (Fin.)
Declaraties (Fin.)
Decreten met onverwijlde noodzakelijkheid genomen
Defensie, Binnenlandse en Buitenlandse, in 1794 en 1795
Denemarken (Fin.)
Departement van de Amstel (Fin.)
Departement van de Delf (Fin.)
Departement van de Dommel (Fin.)
Departement van de Eems (Fin.)
Departement van de Oude IJssel (Fin.)
Departement van de Rijn (Fin.)
Departement van de Texel (Fin.)
Departement van Schelde en Maas (Fin.)
Departementaal Bestuur van de Amstel (Fin.)
Departementaal Bestuur van de Delf (Fin.)
Departementaal Bestuur van de Dommel (Fin.)
Departementaal Bestuur van de Eems (Fin.)
Departementaal Bestuur van de Oude IJssel (Fin.)
Departementaal Bestuur van de Rijn (Fin.)
Departementaal Bestuur van de Texel (Fin.)
Departementaal Bestuur van Schelde en Maas (Fin.).
Departementale Besturen (Fin.)
Departementale Besturen (volgens de Staatsregeling van 1801) (Fin.)
Departementale Besturen (volgens de Staatsregeling van 1805) (Fin.)
Departementale Besturen volgens de Staatsregeling van 1798 (Fin.)
Departementen, Raming voor de huishoudelijke Kosten van de
Dijken, Wegen enz. (Fin.)
Diligentverklaringen (Fin.)
Disconto Operatie
Dispensaties (Fin.)
Districts-, Rings- en Grondvergaderingen (Grond, Rings- en Districtsvergaderingen) (Fin.)
Doleanties (Fin.)
Doleanties en Liquidaties van de Nationale Rekenkamer
Domeinen (Fin.)
Domeinen van de Kroon (Fin.)
Domeinen, (Verkoop van) niet speciaal verhypothekeerde (Fin.)
Domeinen, Directeur der Publieke (Fin.)
Domeinen, Nationale, herkomende van de Vorst van Nassau (Fin.)
Domeinen, Verkoop van (Fin.)
Domeinen, Verkoop van, Bezittingen (Fin.)
Domeinen, Verkoop van, in Brabant (Fin.)
Domeinen, Verkoop van, in Drenthe (Fin.)
Domeinen, Verkoop van, in Friesland (Fin.)
Domeinen, Verkoop van, in Gelderland (Fin.)
Domeinen, Verkoop van, in Groningen (Fin.).
Domeinen, Verkoop van, in Holland (Fin.)
Domeinen, Verkoop van, in Overijssel (Fin.)
Domeinen, Verkoop van, in Utrecht (Fin.)
Domeinen, Verkoop van, in Zeeland (Fin.)
Domeinen, Verkoop van, Raad van Oorlog (Fin.)
Drenthe (Fin.)
Droit d' Issue (Fin.)
Droogmakerijen (Fin.)
Drukkerij, ('s Lands) ((Koninklijke) Staatsdrukkerij) (Fin.)
Eden (Fin.)
Eerste Creatie van Zes Miljoen aan Kwitanties (Fin.)
Emigranten, Franse (Fin.)
Enkhuizen (Fin.)
Epargnekas (Fin.)
Epidemie (Fin.)
Eredienst, Minister van de (Fin.)
Erfpachten (Fin.)
Executie(s), (Recht van) parate (Fin.)
Exue, Recht van (Fin.)
Fabrieken (en Trafieken) (Fin.)
Fabrieken en Trafieken, Algemene Bepalingen (Fin.)
Fabrieken en Trafieken, bijzonder (Fin.)
Feesten (Fin.)
Financiële Commissies (Fin.)
Financiën (Fin.)
Financiën, Intendant van de (Fin.)
Financiën, Minister(ie) van (Fin.)
Financiën, Raden van, in de onderscheiden Departementen (Fin.)
Financiën, Secretaris van Staat van (Fin.)
Financiën,Thesaurier-Generaal en Raden van
Fonds ter Vermindering en Aflossing van de Nationale Schuld (Fin.)
Fonds van de adellijke Weduwen in Twenthe (Fin.)
Fonds van de smalle Verdeling van de Edelen in Twenthe (Fin.)
Fonds van Reserve (Fin.)
Fondsen, Secrete (Fin.)
Fortificatiegelden (Fortificatiepenningen) (Fin.)
Franse Legatie (Fin.)
Franse Republiek (Fin.)
Franse Troepen (Fin.)
Frauden (Fin.)
Friesland (, Departement) (Fin.)
Friesland, Landdrost (Fin.)
Gaarders (Fin.)
Gebouw (en), Nationaal (in de Residentie) (in Den Haag) (Fin.)
Gebouwen, Nationale, Algemeen (Fin.)
Gebouwen, Nationale, te Amsterdam (in de Hoofdstad) (Fin.)
Gebouwen, Nationale, te Utrecht (Fin.)
Geestelijke Gestichten buitenslands (Fin.)
Geestelijke Goederen (Fin.)
Gelderland (, Departement) (Fin.)
Gelderland, Domeinen (Fin.)
Gelderland, Nijmegen (Fin.)
Gelderland, Veluwe (Fin.)
Gelderland, Zutphen (Fin.)
Geldheffing bij Holland 6%, 30 juni en 10 augustus 1796
Geldheffing bij Quotisatie van drie Miljoen Gulden in 1808 (Fin.)
Geldheffing in Holland bij Executie op de 40 miljoen van 1797 (Fin.)
Geldheffing op de Bezittingen en Inkomsten in 1804, gearresteerd op 9 juli, Algemeen
Geldheffing op de Bezittingen en Inkomsten in 1804, gearresteerd op 9 juli, Brabant
Geldheffing op de Bezittingen en Inkomsten in 1804, gearresteerd op 9 juli, Friesland
Geldheffing op de Bezittingen en Inkomsten in 1804, gearresteerd op 9 juli, Gelderland
Geldheffing op de Bezittingen en Inkomsten in 1804, gearresteerd op 9 juli, Groningen
Geldheffing op de Bezittingen en Inkomsten in 1804, gearresteerd op 9 juli, Holland
Geldheffing op de Bezittingen en Inkomsten in 1804, gearresteerd op 9 juli, Overijssel
Geldheffing op de Bezittingen en Inkomsten in 1804, gearresteerd op 9 juli, Utrecht
Geldheffing op de Bezittingen en Inkomsten in 1804, gearresteerd op 9 juli, Zeeland
Geldheffing op de Inkomsten en Bezittingen gearresteerd 30 november 1798
Geldheffing op de Inkomsten en Bezittingen van 15 maart nader 19 april 1800, Administratie en Liquidatie (Fin.)
Geldheffing op de Inkomsten en Bezittingen van 15 maart nader 19 april 1800, Onderzoek (Fin.)
Geldheffing op de Inkomsten en Bezittingen van 15 maart nader 19 april 1800, Particulier (Fin.)
Geldheffing op de Inkomsten en Bezittingen van 30 november 1798, (Onderzoek) Amstel (Fin.)
Geldheffing op de Inkomsten en Bezittingen van 30 november 1798, (Onderzoek) Delf (Fin.)
Geldheffing op de Inkomsten en Bezittingen van 30 november 1798, (Onderzoek) Dommel (Fin.)
Geldheffing op de Inkomsten en Bezittingen van 30 november 1798, (Onderzoek) Eems (Fin.)
Geldheffing op de Inkomsten en Bezittingen van 30 november 1798, (Onderzoek) Oude IJssel (Fin.)
Geldheffing op de Inkomsten en Bezittingen van 30 november 1798, (Onderzoek) Rijn (Fin.)
Geldheffing op de Inkomsten en Bezittingen van 30 november 1798, (Onderzoek) Schelde en Maas (Fin.)
Geldheffing op de Inkomsten en Bezittingen van 30 november 1798, (Onderzoek) Texel (Fin.)
Geldheffing op de Inkomsten en Bezittingen van 30 november 1798, Administratie en Liquidatie (Fin.)
Geldheffing op de Inkomsten en Bezittingen van 30 november 1798, Onderzoek (Fin.)
Geldheffing op de Inkomsten en Bezittingen van 30 november 1798, Particulier (Fin.)
Geldheffing van 2% op de Bezittingen als Don Gratuit, 1803, Algemeen (Fin.)
Geldheffing van 2% op de Bezittingen als Don Gratuit, 1803, Brabant (Fin.)
Geldheffing van 2% op de Bezittingen als Don Gratuit, 1803, Friesland (Fin.)
Geldheffing van 2% op de Bezittingen als Don Gratuit, 1803, Gelderland (Fin.)
Geldheffing van 2% op de Bezittingen als Don Gratuit, 1803, Groningen (Fin.)
Geldheffing van 2% op de Bezittingen als Don Gratuit, 1803, Holland (Fin.)
Geldheffing van 2% op de Bezittingen als Don Gratuit, 1803, Overijssel (Fin.)
Geldheffing van 2% op de Bezittingen als Don Gratuit, 1803, Utrecht (Fin.)
Geldheffing van 2% op de Bezittingen als Don Gratuit, 1803, Zeeland (Fin.)
Geldheffing van 2% op de Bezittingen, gearresteerd bij Publicatie van 19 juni 1801, Administratie en Liquidatie
Geldheffing van 2% op de Bezittingen, gearresteerd bij Publicatie van 19 juni 1801, Particulier
Geldheffing van 3% op de Bezittingen en van 24 en 7 Procent op de Inkomsten, gearresteerd 15 maart en nader betaald 19 april 1800
Geldheffing van 5% op de Inkomsten, gearresteerd 22 september 1798
Geldheffing van 8% van 5 december 1797 (op de Inkomsten en Bezittingen)
Geldheffing, Hollandse, van 17 juli 1795 (Fin.)
Geldheffing, Vijfentwintigjarige (Fin.)
Geldheffing, Vijfentwintigjarige, van 3% op de Inkomsten ingevolge Publicatie van 30 november 1798
Geldheffing, Vijfentwintigjarige, van 4% op de Inkomsten van 1800 en 1801
Geldheffingen (Fin.)
Geldheffingen van 1800 en 1801, Fournissement tot Aanzuivering der onderscheiden, ingevolge Publicatie van 1 juli 1802 (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1802, Administratie en Liquidatie (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1802, Friesland (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1802, Gelderland (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1802, Holland (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1803, Administratie en Liquidatie (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1803, Brabant (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1803, Diligentverklaringen (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1803, Friesland (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1803, Gelderland (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1803, Groningen (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1803, Holland (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1803, Overijssel (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1803, Particulier (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1803, Utrecht (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1803, Zeeland (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1804 (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1804, Administratie en Liquidatie
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1804, Brabant
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1804, Friesland
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1804, Gelderland
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1804, Groningen
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1804, Holland
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1804, Overijssel
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1804, Utrecht
Geldheffingen, Achtjarige en Vijfentwintigjarige, 1804, Zeeland
Geldheffingen, Achtjarige van 4 % op de Bezittingen en 16% op de Inkomsten van 11 februari nader 26 februari 1802 (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige van 4 % op de Bezittingen en 16% op de Inkomsten van 11 februari nader 26 februari 1802, Administratie en Liquidatie (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige van 4 % op de Bezittingen en 16% op de Inkomsten van 11 februari nader 26 februari 1802, Departement Brabant (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige van 4 % op de Bezittingen en 16% op de Inkomsten van 11 februari nader 26 februari 1802, Departement Friesland (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige van 4 % op de Bezittingen en 16% op de Inkomsten van 11 februari nader 26 februari 1802, Departement Gelderland (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige van 4 % op de Bezittingen en 16% op de Inkomsten van 11 februari nader 26 februari 1802, Departement Groningen (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige van 4 % op de Bezittingen en 16% op de Inkomsten van 11 februari nader 26 februari 1802, Departement Holland (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige van 4 % op de Bezittingen en 16% op de Inkomsten van 11 februari nader 26 februari 1802, Departement Overijssel (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige van 4 % op de Bezittingen en 16% op de Inkomsten van 11 februari nader 26 februari 1802, Departement Utrecht (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige van 4 % op de Bezittingen en 16% op de Inkomsten van 11 februari nader 26 februari 1802, Departement Zeeland (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige van 4 % op de Bezittingen en 16% op de Inkomsten van 11 februari nader 26 februari 1802, Diligentverklaringen (Fin.)
Geldheffingen, Achtjarige van 4 % op de Bezittingen en 16% op de Inkomsten van 11 februari nader 26 februari 1802, Particulier (Fin.)
Geldheffingen, Vijfentwintigjarige van 3% op de Inkomsten, Eerste 1799, Administratie en Liquidatie (Fin.)
Geldheffingen, Vijfentwintigjarige van 3% op de Inkomsten, Eerste 1799, Onderzoek (Fin.)
Geldheffingen, Vijfentwintigjarige van 3% op de Inkomsten, Eerste 1799, Particulier (Fin.)
Geldheffingen, Vijfentwintigjarige van 4% op de Inkomsten, Tweede 1800, Administratie (en Liquidatie) (Fin.)
Geldheffingen, Vijfentwintigjarige van 4% op de Inkomsten, Tweede 1800, Onderzoek (Fin.)
Geldheffingen, Vijfentwintigjarige van 4% op de Inkomsten, Tweede 1800, Particulier (Fin.)
Geldheffingen, Vijfentwintigjarige van 5% op de Inkomsten, Derde 1801, Administratie (en Liquidatie)(Fin.)
Geldheffingen, Vijfentwintigjarige van 5% op de Inkomsten, Derde 1801, Onderzoek (Fin.)
Geldheffingen, Vijfentwintigjarige van 5% op de Inkomsten, Derde 1801, Particulier (Fin.)
Geldheffingen, Vijfentwintigjarige van 5% op de Inkomsten, Vierde 1804, Administratie en Liquidatie (Fin.)
Geldheffingen, Vijfentwintigjarige, op de Inkomsten (Fin.)
Geldheffingen, Vijfentwintigjarige, van 5% op de Inkomsten, Vijfde 1803, Administratie en Liquidatie (Fin.)
Geldlening van dertig Miljoen in 1808 (Fin.)
Geldlening van zes miljoen op de Domeinen (Fin.)
Geldnegotiatie (van veertig Miljoen)1807 (Fin.)
Geldnegotiatie van twintig miljoen in 1809 (Fin.)
Geldnegotiatie, Vrijwillige, gevestigd op de Nationale Domeinen, gearresteerd 20 februari 1801
Geldnegotiatie, Vrijwillige, gevestigd op de Nationale Domeinen, van 20 februari 1801, Administratie en Liquidatie (Fin)
Geldnegotiatie, Vrijwillige, gevestigd op de Nationale Domeinen, van 20 februari 1801, Loterij (Fin)
Geldnegotiatie, Vrijwillige, gevestigd op de Nationale Domeinen, van 20 februari 1801, Particulier (Fin)
Geldnegotiatie, Vrijwillige, in 1803, Administratie en Liquidatie
Geldnegotiatie, Vrijwillige, in 1803, Loterij
Geldnegotiatie, Vrijwillige, in 1804, gearresteerd 19 maart, Administratie en Liquidatie
Geldnegotiatie, Vrijwillige, in 1804, gearresteerd 19 maart, Loterij
Geldnegotiatie, Vrijwillige, tegen 5%, van 11 februari 1802, Administratie en Liquidatie (Fin.)
Geldnegotiatie, Vrijwillige, tegen 5%, van 11 februari 1802, Loterij, Administratie (Fin.)
Geldnegotiatie, Vrijwillige, tegen 5%, van 11 februari 1802, Loterij, Particulier (Fin.)
Geldnegotiatie, Vrijwillige, tegen 5%, van 11 februari 1802, Particulier (Fin.)
Geldnegotiaties (Fin.)
Geldnegotiaties, Ontwerpen van, voor de Behoeften van 1802 en vorige Jaren
Gemaal, Middel van het (Fin.)
Gemeentebesturen (Fin.)
Gemene Middelen (Fin.)
Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht (Fin.)
Geneeskundige Staatsregeling (Fin.)
Generale rekening van de Ontvangst en Uitgave en Generale Rekening van de Staat van de Financiën op 31 december 1806 (Fin.)
Gerechtshof, Departementaal, van de Eems (Fin.)
Gerechtshof, Departementaal, van de Oude IJssel (Fin.)
Gerechtshof, Departementaal, van de Rijn (Fin.)
Gerechtshof, Departementaal, van de Texel (Fin.)
Gerechtshof, Departementaal, van Schelde en Maas (Fin.)
Gerechtshof, Nationaal (Fin.)
Gerechtshoven, Departementale (volgens de Staatsregeling van 1798) (Fin.)
Giften aan den Lande (Fin.)
Gilden, Voormalige (Fin.)
Goederen van gesupprimeerde Corporaties op het Territoir van het Rijk (Fin.)
Goud- en Zilversmeden (Fin.)
Gratificaties (Fin.)
Groningen (Fin.)
Groningen (Stad en Lande) (Departement) (Fin.)
Grootboek van de Publieke Schuld (Fin.)
Haringvisserij (Fin.)
Heerlijke Rechten (Fin.)
Heerlijkheden (Fin.)
Holland (Departement) (Fin.)
Holland, Domeinen (Fin.)
Holland, Oude financiële Zaken (Fin.)
IJsselstein (Fin.)
In-, Uit- en Doorvoer (Fin.)
Inculte Gronden (Fin.)
Index op de Handelingen van de Intendant-Generaal van de Financiën van de Publieke Schatkist in Holland van 2 tot 30 Slchtmaand 1810 (Fin.)
Indiën en Koophandel, Directeur-Generaal van de Zaken van (Fin.)
Inkomsten (van het Rijk) (Fin.)
Inkomsten en Uitgaven, Controleur-Generaal van de Publieke (Fin.)
Inkwartiering (Fin.)
Instituut voor Doven en Stommen (Fin.)
Instructies (Fin.)
Intendant-Generaal van Binnenlandse Zaken (Fin.)
Inundaties (Fin.)
Inwisseling van (Franse) Assignaten (Fin.)
Jacht(en) (, Vogelarijen) (en Visserijen) (Fin.)
Jachten, 's Lands (Fin.)
Judicature, Raad van (Fin.)
Jus Detractus (Fin.)
Justitie en Politie, Minister van (Fin.)
Justitiële Zaken (Fin.)
Justitiewezen en tevens in het bijzonder belast met de Zekerheid van het Rijk, Directeur-Generaal van de Openbare Eredienst, het (Fin.)
Kapers (Fin.)
Kas van het voormalig Staatsbewind, Secrete (Fin.)
Kas, Directeur van de Centrale, te Amsterdam (Fin.)
Kassen, Secrete (Fin.)
Keizerrijk, Frans (Fin.)
Kerkelijke Zaken (Fin.)
Koning van Holland (Fin.)
Koninklijke (Staats-) Secretarie (Fin.)
Koninkrijk Holland (en Koning van Holland) (Fin.)
Koophandel (en Zeevaart) (Fin.)
Koophandel en Koloniën, Minister van (Fin.)
Kunsten en Wetenschappen (Fin.)
Kunsten en Wetenschappen, Directeur Generaal van (Fin.)
Kweekschool van de Zeevaart (Fin.)
Landbouw(oeconomie) (Fin.)
Landen aan het Franse Keizerrijk gecedeerd bij Tractaat van 16 Lentemaand 1810 (Fin.)
Landen door de Franse Republiek gecedeerd (Fin.)
Landen, Gecedeerde, in 1795 aan Frankrijk (Fin.)
Landen, Gecedeerde, in 1800 door Frankrijk (Fin.)
Landen, wederzijdse gecedeerde, bij het Tractaat te Fontainebleau de 11e november 1807 gesloten (Fin.)
Landing der Engelsen (in Zeeland) (Fin.)
Last- en Veilgeld (Fin.).
Leerdam (Fin.)
Legerlasten (Fin.)
Leges, Jura (Fin.)
Leiden (Fin.)
Lenen (Fin.)
Levantse Handel (Fin.)
Leveranciers (Fin.)
Lichaam, Vertegenwoordigend (Fin.)
Lichaam, Wetgevend (Fin.)
Liquidatie tot Betaling van de Achterstand, Commissie van (Fin.)
Liquidatie van Pretenties tussen de Franse en Bataafse Republiek/Keizerrijk (met Frankrijk) (Fin.)
Liquidaties van Pretenties met Oostenrijk (Fin.)
Liquidaties van Pretenties wegens Kar- en Wagenvrachten (Fin.)
Lisse (Fin.)
Loodswezen (Fin.)
Loterijen (Fin.)
Maasland (Fin.)
Maassluis (Fin.)
Marine (Fin.)
Marine en Koloniën, Minister van (Fin.)
Marine van het Koninkrijk Holland, Minister van de (Fin.)
Marine, Minister van (Fin.)
Marine, Raad van (Fin.)
Marine, Secreet Fonds der (Fin.)
Marine, Secretaris van Staat van de (Fin.)
Marken (Fin.)
Marokko (Fin.)
Maten en Gewichten (Fin.)
Middelburg (Fin.)
Middelen te Water (Fin.)
Militaire Zaken (Fin.)
Ministers (Fin.)
Ministers van Staat (Fin.)
Ministers, buitenlandse (Fin.)
Munten (Fin.)
Negotiaties (Fin.)
Neringen en Hanteringen, Reglement op (Fin.)
Nijmegen (Fin.)
Obligaties (bijzonder) (Fin.)
Obligaties, Algemene Bepalingen (Fin.)
Octrooien (Fin.)
Oesters (Fin.)
Onderwijs en Wetenschappen (Fin.)
Onderwijzers (Fin.)
Ontvanger-Generaal van de Koloniën (Fin.)
Ontvanger-Generaal van Holland (Fin.)
Ontvangers (Fin.)
Ontvangers, Generale (Fin.)
Ontvangst en Uitgave in 1802 (Fin.)
Oorlog, Directeur-Generaal van
Oorlog, Minister(ie) van (Fin.)
Oorlog, Raad van (Fin.)
Oorlog, Secretaris van Staat (voor het Departement) van (Fin.)
Oost-Friesland (Fin.)
Oost-Friesland en Jeverland (Fin.)
Oost-Friesland en Westfalen (Fin.)
Orde, Koninklijke Ridder- van Holland (Fin.)
Orders (Fin.)
Ordonnantie, Generale (Fin.)
Ordonnanties (Fin.)
Ordonnanties, Acquiten, Assignaten, Akten van Décharge, Contraordonnanties en Wisselbrieven (Fin.)
Organisatie van het Bestuur van de Departementen en Gemeenten in het Koninkrijk (Fin.)
Overijssel (Departement) (Fin.)
Overijssel, Landdrost (Fin.)
Paardenfokkerij (Fin.)
Pachters (Fin.)
Paspoorten (Fin.)
Patentrecht (Fin.)
Penningen ter goede Rekening (Fin.)
Pensioenen (Fin.)
Pensioenen, Algemene Bepalingen (Fin.)
Pensioenen, militaire (bijzonder) (Fin.)
Pensioenen, militaire, Algemene Bepalingen (Fin.)
Pensioenen, politieke (bijzonder) (Fin.)
Pensioenen, politieke, algemene Bepalingen (Fin.)
Petitie van 1799 (Fin.)
Petitie van 1800 (Fin.)
Petitie van 1801 (Fin.)
Petitie van 1802 (Fin.)
Petitie van 1803 (Fin.)
Petitie van 1804 (Fin.)
Petitie van 1805 (Fin.)
Petitie van 1806 (Fin.)
Petitie van 1807 (Fin.)
Petitie van 1808 (Fin.)
Petitie van 1809 (Fin.)
Petitie van 1810 (Fin.)
Petitie van 1811 (Fin.)
Petities (Fin.)
Pilotage (Fin.)
Polders (Fin.)
Posterijen (Fin.)
Premies (Fin.)
Preslonen (Fin.)
Pretenties (op de Staat) (Fin.)
Procureurs (Fin.)
Producten, Impost op de verscheiden buitenlandse (Fin.)
Projecten (Fin.)
Publicaties (Fin.)
Raad van Liquidatie van de achterstallige Schulden tot op 31 Wintermaand 1809 (Fin.)
Raadpensionaris (Fin.)
Raming, Departementale, over 1806 en vervolgens (Fin.)
Recognitie aan Baljuwen (Fin.)
Recognities (Fin.)
Reiskosten (Fin.)
Rekening van Ontvangst en Uitgaven van de respectieve Ministeries over 1806 (Fin.)
Rekening van Ontvangst en Uitgaven van de respectieve Ministeries over 1807 (Fin.)
Rekening van 1807 van de Publieke Schatkist (Fin.)
Rekening van Ontvangst en Uitgave over de zes laatste Maanden van 1806 (Fin.)
Rekening van Ontvangst en Uitgave van het Ministerie van Financiën over 1807 (Fin.)
Rekening van Ontvangst en Uitgave van het Ministerie van Financiën over 1808 (Fin.)
Rekening, Commissie ter Nationale (Fin.)
Rekeningen, Hof van (Fin.)
Rekenkamer, (Nationale) (Fin.)
Rekenkamers, Departementale (Fin.)
Remissies (Fin.)
Remissies, Algemene Bepalingen (Fin.)
Remissies, bijzonder (Fin.)
Rentmeesters (Fin.)
Repartities (Fin.)
Requisities (Fin.)
Restituties (Fin.)
Rhenen (Fin.)
Ridderschap, Hollandse (Fin.)
Riemtalen (Fin.)
Rijksmunten (Fin.)
Rondemaat, Middel op de (Fin.)
Rundvee (Fin.)
Salaris- en Daggelden (Fin.)
Salarissen (Fin.)
Schaden door de Storm van 9 november 1800 (Fin.)
Schadevergoedingen (Fin.)
Schatkist, Directeur-Generaal van de Publieke (Fin.)
Schepen (Fin.)
Scholen (Fin.)
Schone Kunsten (Fin.)
Schouwburgen (Fin.)
Schuld, Directeur Generaal van de Publieke (Fin.)
Secretarie van de Prins-Stedehouder (Fin.)
Secretaris van Staat voor de Buitenlandse Zaken en deszelfs Departement (Fin.)
Secretaris van Staat, Minister (Fin.)
Secrete Fondsen (Fin.)
Secrete Kas van het voormalig Gouvernement (Fin.)
Sollicitanten (Fin.)
Sollicitatielonen (Fin.)
Solliciteurs (Fin.)
Speelkaarten (Belasting op de ) (Fin.)
Spelkunst, Nederlandse (Fin.)
Staat der Kas (Fin.)
Staat van Inkomsten en Uitgaven van 1 juli 1806 tot 31 december 1807 (Fin.)
Staat van Ontvangst en Uitgaven in 1798 en 1799 (Fin.)
Staat van Ontvangst en Uitgaven in 1801 (Fin.)
Staat van Ontvangst en Uitgaven in 1802 (Fin.)
Staat van Ontvangst en Uitgaven in 1803 (Fin.)
Staat van Ontvangst en Uitgaven in 1804 (Fin.)
Staat van Ontvangst en Uitgaven over 1798 en 1799 (Fin.)
Staatsraad (Fin.)
Staatssecretarie en Secretaris van Staat (Fin.)
Stemrecht (Fin.)
Strandvonderijen (Fin.)
Subsidies (Fin.)
Surséance van Betalingen (Fin.)
Syndicaat (Fin.)
Syndicaat van Holland (Fin.)
Texel, Haven op (Fin.)
Thesaurie, (Commissarissen ter) Nationale (Fin.)
Tiend, Cijns, Tijns en andere Rechten (Fin.)
Tienden (Fin.)
Tollen (Fin.)
Ton-, Vuur-, Boet- en Bakengelden (Tonnen, Vuren en Bakens) (Fin.)
Translaties (Translateur)
Tripoli (Fin.)
Tuchthuizen (Fin.)
Tunis (Fin.)
Tweede Creatie van Zes Miljoen aan Kwitanties (Fin.)
Uitgaven (Fin.)
Uitgifte van Gronden (Fin.)
Uitkering aan Franse Vrouwen (Fin.)
Uitkeringen uit de Middelen (Fin.)
Universiteiten (en Akademiën) (Fin.)
Utrecht (Departement) (Fin.)
Utrecht, Landdrost (Fin.)
Vaarten en Kanalen (Fin.)
Veepest (Fin.)
Veere (Fin.)
Veeziekte (Fin.)
Venen (Fin.)
Verevening en Betaling van de Achterstand, Commissie tot (Fin.)
Verkoop en Verhuur (Belening) van Goederen (Fin.)
Verkoop van Gemeentegronden (Fin.)
Verkoop van prijsgemaakte goederen (Fin.)
Verpachtingen (Fin.)
Verpondingen (Fin.)
Verpondingen, Algemene Bepalingen (Fin.)
Verpondingen, Anticipatie (Fin.)
Verwisseling der Staatsschulden (Fin.)
Verwisseling der Staatsschulden, Algemene Bepalingen (Fin.)
Vierschaar, Hoge Militaire (Fin.)
Visserij(en) ( Haring-, Walvisch- en IJslandse) (Walvis- en IJslandse Visserij) (Fin.)
Visserij, Afrikaanse Geoctroyeerde (Fin.)
Vlaardingen (Fin.)
Vlissingen (Fin.)
Vondelingenhuis (Fin.)
Voorschot (Fin.)
Vrijdom(men) (van Imposities) (Fin.)
Vuur, Licht en Schrijfbehoeften (Vuur en Licht) (Fin.)
Waag (Fin.)
Waarborgpenningen (Fin.)
Water, Directeur van de Middelen te (Fin.)
Waterschepen op het Eiland Marken (Fin.)
Waterstaat (, Dijken, Wegen, Polders) (Fin.)
Waterstaat, Directeur-Generaal (Fin.)
Waterstaat, Ministerie van de (Fin.)
Watervloed (Fin.)
Weldadigheid, Algemene Administratie van (Fin.)
Werken (Fin.)
Werken aan de Nederrijn en de IJssel (Fin.)
Westindische Handel en Bezittingen, Raad van Bestuur over de (Fin.)
Wetboek, Civiel en Crimineel (Fin.)
Wijk bij Duurstede (Fin.)
Wijnen en Gedestilleerd (Fin.)
Wijnen, Impost op de (Fin.)
Wisselbanken (Fin.)
Wisselbrieven, (Kas van) (Fin.)
Zeekrijgsraad, Hoge (Fin.)
Zeeland (, Departement) (Fin.)
Zeeland, Landdrost (Fin.)
Zeep, Middel op de (Fin.)
Zeeraad (Fin.)
Zegel (Fin.)
Zegel op Commissies (Fin.)
Zegel op Voorwerpen van Handel en Weelde, Recht van het Klein- (Fin.)
Zettingen, Dorps- (Fin.)
Zout, Middel op het (Fin.)