Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Alfabetisch register op de notulen van de agent van nationale opvoeding

Periode: Maart 1798 - april 1799.
Vindplaats: 2.01.12 nr. 329

Aantekeningen:

Dit register is een alfabetische klapper, ook alfabetisch onderverdeeld, op basis van namen of instituten. Verwezen wordt naar de datum en het nummer van een besluit.