Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Systematische index op de notulen van de agent van nationale opvoeding

Periode: april 1799 - 1801
Vindplaats: nrs. 330-332

Aantekeningen:

Gepagineerde index, ingedeeld in hoofden. Op iedere pagina wordt bovenaan aangegeven of het hoofd een vervolg is van een voorgaande bladzijde en onderaan of er een vervolgbladzijde van hetzelfde hoofd bestaat. de index heeft drie kolommen onder ieder hoofd: kolom 1) bovenaan het jaar, verderop alleen maand en dag; 2) het dagnummer; 3 ) een samenvatting van het besluit van de Agent, waarna soms een aanduiding "Littera A" enz. volgt om het kenmerk van de uitgaande brief aan te geven. In deze kolom staan ook nummers en letters als bergingskenmerk van ingekomen stukken. Soms wordt in de marge verwezen naar een aanverwant besluit. Achterin de index een hoofdenlijst en een alfabetische klapper.