Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Secrete index van het provisioneel uitvoerend bewind

Periode: januari - juli 1798
Vindplaats: toegang 2.01.01.07, nrs. 559A en 559B

Aantekeningen:

De index begint met een hoofdenlijst. De bladzijden zijn ingedeeld in drie kolommen: 1) letter [dagletter]; 2) maand en dag; 3) samenvatting van het besluit. Nr. 559 is de klapper op de secrete index.