Staten-Generaal (1814-1815)

Staten-Generaal (1814-1815)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:

Toelichting:

Institutionele toelichting Staten-Generaal (1814-1815)

Naam:
Staten-Generaal.

Datum oprichting:
Op 29 maart 1814 kondigde de souvereine vorst de grondwet af; de eerste bijeenkomst van de Staten-Generaal vond plaats op 2 mei 1814.

Datum opheffing:
Op 24 augustus 1815 werd de nieuwe grondwet in Staatsblad nr. 45 gepubliceerd; de laatste zitting vond plaats op 19 augustus 1815.

Vestigingsplaats:
's-Gravenhage.

Zetelaantal:
55.

Zetelverdeling:
Gelderland 6, Holland 22, Zeeland 3, Utrecht 3, Friesland 5, Overijssel 4, Groningen 4, Brabant 7, Drenthe 1.

Zittingstermijn:
Drie jaar.

Rooster van aftreden:
Per 1 november 1817 zou een rooster van aftreden hebben moeten gaan functioneren waarin een derde van de leden jaarlijks aftrad.

Personeel:
De Staten-Generaal zelf benoemde de griffier.

Benoeming/verkiezing:
De leden werden in 1814 door de souvereine vorst benoemd; daarna zouden zij door de provinciale Statenvergaderingen benoemd zijn.

Aanvangs- en einddatum in het Repertorium:
Bij de leden die in 1814 door de souvereine vorst benoemd waren wordt de datum van de eerste zitting, waarin zij be√ędigd werden, aangehouden. Nadien wordt de datum van toelating gegeven. Als einddatum geldt de opheffing van de Staten-Generaal (zoals die in de grondwet van 1814 voorkwam).

Bronnen:
NA, Staten-Generaal (2.02.13) nr. 1 (notulen) en nr. 12 (benoemingen en be√ędigingen; gedrukte ledenlijst, ook van de buitengewone leden van de dubbele vergadering van 1815). Handelingen der Staten-Generaal 1814-1815.

Naamlijsten:
-Ette, A.J.H. van, 'Onze volksvertegenwoordigers 1814-1815', in Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 5 (1951) 111-114 [met gegevens over geboorte en overlijden en vermelding van de ouders].
-Tollius Drabbe, H., Naamlijst van de hoofden der departementen van Algemeen Bestuur, van de ministers van Staat, en van de leden der Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden en van het Koningrijk der Nederlanden, 1813-1851. Met opgave van den tijd van benoeming en aftreding ('s-Gravenhage 1851) 30-32.
-De website Parlement & Politiek, op initiatief van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden, http://www.parlement.com.

Literatuur:
500 jaren Staten-Generaal in de Nederlanden. Van statenvergadering tot volksvertegenwoordiging (Assen 1964). Onder red. van S.J. Fockema Andreae en H. Hardenberg, 170-172.