Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland

Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.