Constituerende Vergadering representerende het Bataafse Volk

Constituerende Vergadering representerende het Bataafse Volk

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.