Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)

Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.