Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)

Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.