Representanten van het volk van Stad en Lande

Representanten van het volk van Stad en Lande

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.