Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande

Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.