Provinciaal Bestuur van Friesland (1796-1797)

Provinciaal Bestuur van Friesland (1796-1797)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:
Voor een beschrijving van deze instelling zie de Gids Bataafs Franse Tijd.